Den 1 mars nyinvigs Internationella biblioteket i samma lokaler som Kungsholmens bibliotek vid Fridhemsplan. Lätt att nå för boende på Järva, då Blå linjen passerar Fridhemsplan både från norra och södra Järvas stadsdelar.

Tidigare hade Internationella biblioteket sina lokaler i anslutning till Stockholms Stadsbibliotek vid Sveavägen. Det skapade stora rabalder och högljudda protester när Kulturnämnden beslutade att lägga ner och flytta verksamheten till andra och mycket mindre lokaler. Kunnig personal med lång erfarenhet kunde berätta att en stor del av bokbeståndet nu måste magasineras för att senare beställas av låntagare då de nya lokalerna vid Fridhemsplan inte skulle kunna härbärgera alla boktitlar. Trots demonstrationer och protester avvecklades verksamheten för att nu drygt ett år senare öppna upp i de nya lokalerna som en integrerad del av Kungsholmens bibliotek på St. Eriksgatan 33.   

Varför är Internationella biblioteket av intresse för boende på Järva?

Varför är Internationella biblioteket av intresse för boende på Järva? Jo, här kan du utveckla ditt språk och ditt läsande både på svenska och på ditt eventuella modersmål.

Biblioteket tillhandahåller ett stort utbud av både svensk och mångspråkig litteratur med stort fokus på barn, unga och familjer. Det kommer att bli Nordens största mångspråksbibliotek och strävar efter att bli en kulturell mötesplats som ska spegla hela Stockholm. Besökarna kommer att ha tillgång till böcker på drygt 100 olika språk spridda i det 1000 kvadratmeter stora biblioteket. Efter flytten har biblioteket fått ett utvidgat integrationsuppdrag som ska genomsyra verksamheten och det finns bland annat bokhyllor med benämningen ”Ny i Sverige”. Dessutom kommer man att bjuda in till språkkaféer på både svenska och andra språk.

Lokalerna har avgränsade rum för debatter och samtal samt film- och poddstudios.

Lokalerna har avgränsade rum för debatter och samtal samt film- och poddstudios. Verksamhetens innehåll ska inte vara färdigt utan utvecklas i samarbete med besökarna kring vad de vill förmedla och utforska.

Under öppningsveckan, alltså sportlovet, hålls flera olika evenemang i samarbete med Kulturskolan och biblioteket. Då visas en digital variant av teaterföreställningen ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” som vilar på romanen med samma namn av Johannes Anyuru.

Förhoppningsvis kommer biblioteken i Järva att kunna marknadsföra Internationella bibliotekets verksamhet så att du hittar just det du vill utveckla och delta i. Om du besöker Internationella biblioteket glöm inte att fråga efter litteratur som du saknar. Det kanske finns magasinerat i förråd efter flytten från de gamla lokalerna!

Evis Leander
Print Friendly, PDF & Email
Annons: