Mötesklubba

Imorgon torsdag sammanträder Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Mötet sänds live på webben där politikerna bland annat kommer ta beslut om föreningsbidrag för 2021.

Till följd av den pågående pandemin är det fortsatt ingen publik som tillåts närvara under sammanträdet. Mötet sker istället med sju ledamöter på plats, och övriga ledamöter deltar via länk.

Nämndmötet kommer att bland annat behandla fördelningen av föreningsbidraget 2021. Föreningsbidrag i Rinkeby-Kista går att söka en gång per år och maximalt belopp som kan beviljas för i år är 100 000 kronor för etablerade föreningar, och maximalt 15 000 kronor för nyetablerade föreningar.

Nämnden har avsatt en miljon kronor för föreningsbidrag för 2021

Prioriterat är föreningar som driver verksamhet och aktiviteter som verkar trygghets- och integrationsfrämjande. Barn och ungdomar är prioriterade målgrupper med särskilt fokus på flickor och unga kvinnor samt barn och ungdomar med funktionsvariationer.

Totalt har tjugo föreningar ansökt om cirka 1 100 950 kronor i bidrag. Nämnden har avsatt en miljon kronor för föreningsbidrag för 2021.

Hela dagordningen för mötet i Rinkeby-Kista finns här. Sammanträdet går att följa live den 27 maj från klockan 18.00 via denna länk.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email