Oppositionen lyckades fördröja beslutet att sälja ut Tensta gymnasium och Tensta träff. Men kommer det att förändra någonting? Eller var det bara formalia, en ren formsak? De som avgör den frågan är Miljöpartiets ledamöter.

Under förra mandatperioden lade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ fram ett förslag för fastigheten Tensta gymnasium, som också innefattar Tensta träff. De förslog att ett Campus Tensta skulle skapas där, ett utbildningscentrum med gymnasial språkintroduktion, komvux och yrkes-SFI, folkhögskola och kurser på akademisk nivå.

I Tensta träff skulle ABF, kulturförvaltningen och stadsdelsnämnden hålla till och lokalerna skulle kunna användas på kvällar och helger som mötes- och samlingslokaler för det lokala föreningslivet. Byggnaden skulle användas precis på det sätt som den var ämnad.

Men i april förra året beslutade majoriteten i SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, att Tensta Träff och Tensta Gymnasium ska läggas ut till försäljning. Och den 11 november stod det klart att fastighetsbolaget Hemsö köpt fastigheten. Hemsö har sagt att de vill etablera ett utbildningscentrum i området, ett förslag som i allt väsentligt liknar den förra majoritetens förslag. ”Varför kan inte staden göra det i så fall”, undrade socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga. ”Hemsö kan ju sälja vidare, då har staden inget att säga till om.” 

Om de röstar med den nuvarande majoriteten, säljs fastigheten 

När oppositionen i stadshuset under senaste sammanträdet i kommunfullmäktige kunde driva igenom en återremiss av ärendet ställs frågan på sin spets. Miljöpartiets röster skulle kunna bli avgörande. Om de röstar i enlighet med sitt gamla förslag, som de var med att lägga fram under förra mandatperioden, blir fastigheten kvar i kommunal ägo. Om de röstar med den nuvarande majoriteten, där Miljöpartiet ingår, säljs fastigheten till det privata företaget Hemsö.

Nyhetsbyrån Järva har förgäves försökt få en intervju med någon av ledamöterna i stadshuset. Daniel Helldéns pressekreterare hänvisade oupphörligen till det moderata stadsrådet Joakim Larsson, men Mariana Moreira Duarte svarade slutligen skriftligen i allas namn:

Vi hade helst velat använda Tensta gymnasiums tidigare lokaler till ett nytt utbildningscentrum, som staden har rådighet över. Det är ett arbete som vi påbörjade redan förra mandatperioden. Men efter flera års försök att hitta antingen en kommunal hyresgäst eller en extern aktör att hyra ut till så har det arbetet nu gått vidare, särskilt då staden lägger cirka 8 miljoner kronor per år för den tomma lokalen. Det är skattepengar som Miljöpartiet skulle vilja lägga på de kommunala skolorna. Därför är det positivt att Hemsö nu vill vidareutveckla fastigheten.
Miljöpartiet i Stockholm delar åsikten med vårt riksparti att vinstdrivande skolor inte borde tillåtas, men det är inte ett kommunalt beslut att reglera.
Övriga frågor kring försäljningen och framtiden för fastigheten hänvisar vi till ansvarigt borgarråd, Joakim Larsson.

Nästa sammanträde i Stockholms stadshus är den 21 februari kl 16.00.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Onsdagen den 16 februari diskuteras Tensta Träffs framtid på Tensta konsthall kl. 18.00. Representanter från Hemsö, ansvariga politiker och företrädare för det lokala föreningslivet deltar i ett rundabordssamtal.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: