Skärmdump från det digitala mötet.

Den här gången var det den politiska majoritetens tur att svara på allmänhetens frågor i Global Village digitala Town Hall Meeting. Mohammed Hagi Farah var en av dem som deltog:
– Jag vill ha besked ikväll, får våra unga sommarjobb så att vi kan få en trevlig och trygg sommar?

Fyra borgarråd medverkade denna kväll; socialborgarrådet Jan Jönsson, L, skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist, L, arbetsmarknad-, integration- och idrottsborgarrådet Karin Ernlund, C, och äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner, KD.

Frågan som sommarjobb var ett av de ämnen som kom upp till diskussion. Mohamed Hagi Farah var tydlig:
– Hur blir det med sommarjobben? Nästan 3000 unga i Järva har sökt sommarjobb.

Annons:

Hur blir det med sommarjobben?

Karin Ernlund, svarade:
– Jag kan inte lova att alla som har sökt ska få jobb, men däremot kan jag lova att vi gör allt vad vi kan för ordna det. Rekordmånga har sökt sommarjobb i år.

– Finns viljan, så går det. Rinkeby-Kista hade ett överskott på 39 miljoner, de pengarna vill vi ha tillbaka, sade Hagi Farah.

– Det är inte pengar som är problemet, de finns. Men vi måste erbjuda bra uppgifter, bra chefer och bra mentorer, sade Karin Ernlund.

Hedvig Wiezell och Faisal Muse från Folkets Husby var inbjudna att hålla en inledning den här kvällen. De berättade att Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats med 54 medlemsföreningar och många olika aktiviteter.
 – Vårt motto är ”med örat mot marken och blicken framåt”.

De redogjorde för den trygghetsundersökning som gjordes i somras, med 715 respondenter från hela Järva. Fler unga vuxna deltog, och undersökningen genomfördes av sommarjobbare och i samarbete med forskare.

– Vi intresserade oss för trygghetsbegreppet, eftersom det finns ofta en ensidig syn på vad trygghet är. Vår ambition är att samla kunskap på de områden där det saknas, sade Hedvig Wiezell.

– Det finns en stark gemenskap och samhörighet här ute, samtidigt som det råder brist på tillit till samhället i allmänhet, sade Faisal Muse och redovisade en del av undersökningens resultat:

85 % uppger att de trivs i sin stadsdel
57 % har utsatts för rasism under det gångna året
67 % av männen har stoppats och trakasserats av polis eller ordningsvakter
Förtroendet både för media och myndigheter är mycket lågt

– Vi ser många utmaningar här i Järva och arbetar mycket med demokrati och delaktighetsfrågor. Det behövs en bättre dialog med staden och vår ambition är att kroka arm för att förbättra verksamheten, sade Faisal Muse.

Det behövs en bättre dialog med staden

– Jag hoppas att ni tagit del av vår rapport, sade Hedvig Wiezell. Ni har alla fått den med posten.

Trygghetsborgarrådet Erik Slottner hade varken sett eller läst trygghetsundersökningen. 
– Nej, jag har inte hört talas om den. Men det jag vet är att det funnits för många projekt här ute och att vi måste arbeta mer långsiktigt. 

Inledningsvis hade Erik Slottner berättat att 100 miljoner satsas varje år på trygghet och att det nu finns 180 ordningsvakter i Järva. 
 – Det är ju bedrövligt att så många känner sig trakasserade av polis och ordningsvakter. Men jag vet att ordningsvakterna får en extra lång utbildning om de ska arbeta i Järva, sade han.

– Vad gör det med unga mäns välbefinnande när de så ofta utsätts för trakasserier? Fler ordningsvakter kan leda till att de upplever ökad otrygghet. Hur kan staden veta om de insatser de gör hamnar rätt, frågade Hedvig Wiezell.

För att ta till vara på de erfarenheter och det engagemang som finns, har Folkets Husby utformat en lokal modell, ett boenderåd, för öka de boendes delaktighet i Husby.

Varför vill KD förbjuda mig att bära hijab?

En klass från Enbacksskolan deltog under mötet. En flicka hade en fråga till Erik Slottner:
– Jag bär hijab och det är av fri vilja, mina föräldrar tvingar mig inte. Varför vill KD förbjuda mig att bära hijab?

Erik Slottner svarade:
– Det är inte riktigt sant. Vi har sagt att hijab inte hör hemma i förskolan eller på lågstadiet. Hijab kan ge signaler om en radikalisering som är farlig, därför tycker vi att flickorna ska komma upp i en viss ålder så att de kan bestämma själva.

Erik Slottner fick fler frågor. Jeffrey Ige frågade hur Kristdemokraterna ser på sitt samarbete med SD.
– Hur kan ni arbeta med Sverigedemokraterna, ett parti som har både rasistiska och nazistiska rötter?

– Det gör vi inte. Vi har inget samarbete med SD, vare sig på lokal eller riksnivå. I riksdagen har vi ett organiserat samarbete med moderaterna, det är med dem vi vill bilda regering. Det är inte aktuellt med ett organiserat samarbete med SD. Om vi väl sitter i regeringen är vi beredda att komma överens med alla partier, svarade Erik Slottner.

Jeffrey Ige frågade då om Erik Slottner kunde lova att rösta mot en regering som behöver stöd av SD.

– Nej, det kan jag inte lova. Men att släppa in dem i regeringen säger vi nej till, vi kan göra upp med dem i olika sakfrågor, svarade Erik Slottner.

Den digitala sändningen följdes som mest av 48 personer och en klass elever från Enbacksskolan.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email