Strax före klockan 15 rullade den tredje och sista bussen från Järva in framför gamla riksdagshuset. Ut kom mammor och pappor, unga och gamla, många med röda bindlar bundna runt huvudet eller ärmen, andra med plakat.
– Vi har samlats här idag för att manifestera mot den nationella krisen vi lever i, sade Muna Sicid, en av initiativtagarna till mötet.

På Mynttorget väntade redan alla de som kommit med tunnelbanan, där fanns de unga arrangörerna, järvabor i alla åldrar, skolelever och åtskilliga representanter från media. Nätverket av mammor, över 300 från Järva, som sedan utvecklats till ett nätverk även för pappor och alla som berörs av det dödliga våldet, ville se konkreta förändringar i politiken.

– Som ett alternativ till regeringens 34-punktsprogram för att stoppa gängvåldet, har föräldrarna i Järva lagt fram ett eget program med åtgärder i 34 punkter.

Inrätta en nationell kriskommission som ska utreda varför så få mord har klarats upp

De alternativa förslagen lästes upp, en efter en. Det var förslag som rörde demokratifrågor; rättigheter och ansvar, tillsätt ett råd av boende i området, sociala insatser och förebyggande arbete, arbetsmarknadsåtgärder, bostadsfrågor, om rättsväsendet, om polisens arbete, om tullverket och vapenlagar. 

 – Inrätta en nationell kriskommission som ska utreda varför så få mord i socioekonomiskt resurssvaga områden har klarats upp, sade Medusa som läste upp alla förslag.

Bland kravens finns också krav på en satsning på civilsamhället, ge extra ekonomiskt stöd till föräldrar, som har svårt att försörja sina barn, och satsa på avhopparverksamhet.

Jag hoppas att politikerna lyssnar på oss idag

– Jag hoppas att politikerna, som sitter i den fina byggnaden här bredvid, lyssnar på oss idag. Och jag hoppas att de sociala klyftorna i samhället ska minska, sade Fatuma Mohamed, som tog över mikrofonen och ledde mötet vidare. Hon presenterade först en mamma från Järva, som förlorat sin son.
 – Jag vet ännu inte varför min son sköts till döds. Polisen säger ingenting, sade mamman.

En pappa som även han förlorat sin son talade efter henne.
 – Polisen vänder upp och ned på min lägenhet varje vecka. Jag har förlorat min son, men det känns som om skulden läggs på mig.

Sedan medverkade tre mammor, som alla tre har förlorat sina söner tidigare. En av dem var Carro Sinisalo från Järva.

 – Se oss som människor och sluta avhumanisera oss. Ni unga, som hör det här, sluta mörda varandra. Det är inte värt det.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: