Shilan Nazari ansvarar för projektet Läslust i Rinkeby.

På Rinkeby bibliotek drar projektet Läslust i Rinkeby igång i höst. Barn från lokala skolor får chansen att hitta lusten att läsa.
– Vi har rekryterat studenter, som ska läsa tillsammans med barnen, säger Shilan Nazari, och vi tar tacksamt emot fler ansökningar.

Under tre års tid kommer alla barn i åldern 7-12 år, som går i Kvarnbyskolan, Knutbyskolan eller Askebyskolan ha möjlighet att få delta i projektet.
– Det handlar om att uppmuntra lusten att läsa, säger Shilan Nazari, som är projektledare. För barn som läser gärna, är sannolikheten större att de också presterar bättre i skolan.
Barnen måste ha knäckt ”läskoden”, för det handlar inte om att lära sig läsa, utan om att hitta lusten att läsa mer.

– Vi har rekryterat studenter, som lässtödjare, säger Shilan Nazari. De ska läsa tillsammans med barnen, enligt en beprövad metod..

Annons:

Lässtödjarna får en heldagsutbildning i konsten att ”läsa i par” och får ersättning för arbetet de utför. De träffar eleven två timmar två gånger i veckan på Rinkeby bibliotek. Där finns två bibliotekarier, som också ingår i satsningen. Dessutom finns en specialpedagog, som kan ge stöd, råd och konkret hjälp.

Vi ser gärna att de kommer från Järva och har lite olika bakgrund.

Shilan Nazari är uppvuxen i Husby och förstår betydelsen av projekt med lokal förankring. Hon hoppas att lässtödjarna kan fungera som goda förebilder.
– Ja, vi tar tacksamt emot fler ansökningar från studenter på yrkeshögskola eller universitet, eller om de redan studerat färdigt och arbetar. Vi ser gärna att de kommer från Järva och har lite olika bakgrund.

Hon är själv socionom och har tidigare undervisat på socionomprogrammet på Stockholms universitet.
– Men när jag hörde talas om det här jobbet, sökte jag omedelbart, säger hon. Det här är viktigt.
Shilan Nazari kommer att ha sin bas på biblioteket i Rinkeby och arbeta mycket med uppsökande verksamhet.
– De föräldrar som vill att deras barn ska delta måste anmäla sitt intresse, säger hon. Vi bokar in ett inskrivningssamtal. De barn som inte får plats i år, får komma nästa år. Till vårterminen får 20 nya barn börja.

Läslust i Rinkeby är ett samverkansprojekt mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Kulturförvaltningen och Socialförvaltningen.  Projektet pågår till att börja med i tre år, men det finns förhoppningar om att verksamheten ska bli permanent.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: