Porträtt på Stefan Ljungdahl

En av vinnarna av Svensklärarpriset 2021, som delas ut av Svenska Akademien, är Stefan Ljungdahl som arbetar på Enbacksskolan i Tensta. Han har arbetat med högstadieungdomar i Tensta sedan 1989.

Svenska Akademien delar årligen ut Svensklärarpriset. I år går priset till bland annat Stefan Ljungdahl som arbetar på Enbacksskolan i Tensta. De andra vinnarna är Anna Bergqvist på Blackebergs gymnasium i Stockholm, Åsa Wedberg på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås och Annika Brogren på Sannarpsgymnasiet i Halmstad.

Det känns väldigt hedrande att ha tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris med tanke på alla som fått priset tidigare

Annons:

Förutom utmärkelsen får vardera vinnare en prissumma på 50 000 kronor. Dessutom tilldelas de skolor där pristagarna arbetar 30 000 kronor vardera för att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan.

– Det känns väldigt hedrande att ha tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris med tanke på alla som fått priset tidigare. Det är ett erkännande för det mångåriga arbete jag lagt ned på att tillsammans med ungdomar i Tensta arbeta med det svenska språket i fokus. Jag har arbetat med högstadieungdomar i Tensta sedan januari 1989.

– Det känns också extra kul att Enbacksskolan kommer att få 30 000 kronor öronmärkta till svenskämnena. Jag och mina kloka svensklärarkollegor får fundera över hur pengarna bäst ska komma eleverna till gagn, säger Stefan Ljungdahl.

Eleni Terzitane

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: