Elvir Kazinic, S, svarar Mohamed Hagi Farah

Skillnaderna i människors livsvillkor har tillåtits att bli för stora. Vi som bor i Järva ska inte ha det sämre än kommuninvånare som bor i andra delar av staden. Därför ska vi ta ett samlat grepp om utvecklingen i Järva. Det måste vara slut på kortsiktiga projekt. Långsiktighet och mer samarbete ska prägla stadens arbete för ökad jämlikhet och trygghet. Det nya rödgröna styret i Stockholm har därför föreslagit att Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista ska föras samman till Järva stadsdelsförvaltning.

I en debattartikel är Mohamed Hagi Farah orolig för att ett sammangående av stadsdelsförvaltningarna ska försämra samarbetet mellan invånare och myndigheter. Vi menar tvärtom att ett sammangående är en förutsättning för att stärka samarbetet.

En samlad förvaltning gör arbetet mer tydligt, effektivt och starkt

Det rödgröna styret vill starta Fokus Järva för en samlad plan för utvecklingen av Järva. Det handlar om nya bostäder, fler arbetsplatser, bättre skolresultat och ökad trygghet. Ett långsiktigt arbete kräver samordning med andra myndigheter och organisationer. En samlad förvaltning, istället för två olika, gör arbetet mer tydligt, effektivt och starkt. Likaså förbättras möjligheterna för långsiktigt samarbete mellan staden, civilsamhället, polisen och andra myndigheter.

Vi vill satsa på medborgarkontor i fler stadsdelar

Samhällsservicen har under lång tid försämrats i Järva. Genom sammangåendet kommer också resurser att kunna frigöras, inte minst till Tensta och Hjulsta. Vi vill att invånarnas tillgång till service istället ska öka. Därför vill vi satsa på medborgarkontor i fler stadsdelar.

Hagi Farah lyfter att varningssignaler om utvecklingen tidigare har ignorerats av ansvariga politiker. Redan 2012 larmade socialchefen i Rinkeby om att utvecklingen var ohållbar. Dåvarande socialborgarråd Anna König Jerlmyr (M) beställde rapporten, men den gömdes undan och König Jerlmyr vägrade kommentera. Att rapporten ignorerades lider Järva fortfarande av. Ett svek som vi socialdemokrater kritiserat hårt.

Politiken får aldrig dra sig undan. Att genomföra Fokus Järva innebär att utvecklingen tas på allvar. Det som är positivt, till exempel skolresultatens utveckling, ska förstärkas. Med fler lärare och mer resurser ska fler elever klara kunskapskraven. Samtidigt ska otryggheten bekämpas med ökade förebyggande insatser och förbättrad samordning.

Viktigt att dra lärdom av tidigare samgåenden

Självklart är vi i det rödgröna styret medvetna om att en sammanslagning av stadsdelarna innebär att resurser tas i anspråk under övergångsfasen. I arbetet framåt blir det därför extra viktigt att dra lärdom av tidigare samgåenden.

Järva är ett område med stora kvaliteter och värden. Här finns ett aktivt föreningsliv och många eldsjälar. Det vill vi i det rödgröna styret ta till vara på. Därför ska Stockholms stad kraftsamla för Järvas utveckling.

Elvir Kazinic, S, ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Print Friendly, PDF & Email