I lördags var det uppstartsmöten i Järva Folkets Park på Eggeby gård. En grupp kvinnor samlades för att diskutera bildandet av en kvinnogrupp och samtidigt innehållet i vårens Hälsodag.

Kvinnogruppen är något som Järva Folkets Park vill skapa på initiativ av deltagare som var med på senaste Hälsodagen i oktober.

Hälsodagen är en årlig tradition och årets Hälsodag anordnas den 9 maj. Flera föreläsare har redan anmält intresse. Pirjo Heliste är en av dem och hon ska prata om hur stress och en oorganiserad kropp ofta hänger ihop. Fatuma Abdullahi Mohamed (undertecknad) ska prata om cancerprevention och betydelsen av cellprover och mammografi.

Annons:

– Det finns fortfarande plats för fler föreläsare och allt som rör hälsa är intressant, säger Therese Storm, verksamhetschef i Järva Folkets Park.

Fatuma Abdullahi Mohamed

Den som är intresserade av att vara med på Hälsodagen, att föreläsa eller ställa ut, kan anmäla sig fram till sista april.
Maila: therese@eggeby.se  

Print Friendly, PDF & Email
Annons: