Foto: Unizon

På riksförbundet Unizons senaste kongress delades organisationens årliga idépris ut. En av pristagarna var Kvinnocenter Tensta-Hjulsta.

Kvinnocenter Tensta-Hjulsta fick priset med motiveringen:
För organisationens arbete med att ge stöd till utrikesfödda kvinnor. Kvinnocentret ger kvinnor en plats för nya erfarenheter, att träffa andra kvinnor, möten och samtal. Kvinnocenter Tensta-Hjulsta arbetar för att bryta kvinnors isolering och segregering, och ger kvinnor en plats för delaktighet.

Hero Rashid

Prissumman på 25000 kronor kommer Kvinnocenter använda för att stärka och vidareutbilda sina medlemmar.
– Vi har bokat en resa till Gotland för 26 personer där vi kommer lära oss om konflikthantering och teambuilding under en helg. Man kan inte bara ge fakta. Ibland behövs trevliga former. Att jobba och bo tillsammans stärker systerskapet, säger Hero Rashid, ordförande i Kvinnocenter Tensta-Hjulsta.

Hon är noga med att alla föreningens 120 medlemmar hade möjlighet att anmäla sig till resan som gjorts möjlig tack vare priset från Unizon och Katarina Taikonpriset som de fick i höstas.
– Tyvärr hade vi begränsat med platser, men det var en demokratisk process. Våra medlemmar har gått igenom så mycket, de behöver verkligen komma ifrån. Vi ville satsa på dem, nu när vi har den här möjligheten.

Annons:

Förutom Kvinnocenter Tensta-Hjulsta prisades även Agera kvinnojour och Kvinno- och ungdomsjouren Kalmar.

Anna Nygård

En massa kvinnor på en scen.

Fakta
Unizon är riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: