I år kommer ett statligt stöd för att stärka den lokala journalistiken att delas ut. Konkurrensen om pengarna är hård. Mer än 30 företag har sökt; flera stora tidningshus med hundratals anställda som omsätter miljarder.
Men även Nyhetsbyrån Järva har sökt mediestöd.

Det är första gången som Myndigheten för press, radio och teve delar ut ett statligt stöd för att stärka den lokala journalistiken. Varje kommun, eller område, kan som mest få en miljon kronor i stöd.

Mer än 30 företag har skickat in över 130 ansökningar

Annons:

Mer än 30 företag har skickat in över 130 ansökningar. De flesta är stora tidningskoncerner som till exempel Gota media, med sammanlagt 724 anställda. De söker bidrag till 18 kommuner där de redan har redaktioner och i intervju med SR:s Kulturnytt har de inga planer på att utöka verksamheten.

Hall Media, som äger 13 tidningar i Småland söker bidrag och likaså Norrbottens Media AB som äger NSD, Norrbottens-Kuriren och 13 (gratis-)tidningar till.

Stampen Lokala Medier AB äger drygt 20 tidningar och är ett tidningshus som vid flera tillfällen varit nära konkurs. Men staten har gång på gång gått in och räddat bolaget, sammanlagt med mer pengar än hela det svenska presstödet. Stampen får nu 40 miljoner om året i presstöd, men har dessutom sökt mediestödet för lokal journalistik.

Stödet bör i första hand gå till verksamhet med stark lokal förankring

Mittmedia AB, nyligen uppköpt av Bonnier News, med 1100 anställda i 28 olika ”titlar” och miljarder i omsättning, gör likadant.

Men Konkurrensverket säger i ett yttrande till regeringen att stödet bör i första hand gå till verksamhet med stark lokal förankring, och inte till etablerade medieföretag.  

Det finns några mindre medieföretag bland de sökande. Till exempel Tidningar i Norr AB, Kanal regional som ger ut Kumlanytt och Sydnärkenytt, och Folkrörelsernas Medieförening i Västerås, (FMiV) som sänder icke-kommersiell lokalradio.

Den enda tidningen från ett så kallat utsatt område

Men den enda tidningen från ett så kallat utsatt område är Nyhetsbyrån Järva. Vi har skickat in vår ansökan i god tid och vi uppfyller de ställda kraven.

Beslut fattas i Mediestödsnämnden den 12 juni.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs vad som talar för Nyhetsbyrån Järva – trots allt.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: