Expressen publicerade igår den verklighetsfrånvända och uppspelta krönikan ”Vården får inte ducka för ’svenska sjukan’ ” där krönikören på fullaste allvar påstår att det finns ett samband mellan brist på D-vitamin hos gravida somaliska kvinnor och barn med autism.

Det finns INGA studier i krönikan som bevisar något som helst samband mellan autism bland barn och D-vitaminbrist hos deras mödrar. Det nämns tre studier, varav en genomfördes av Paul Kalliokoski i Borlänge där han undersökte D-vitamin hos gravida kvinnor med två kontrollgrupper: en svensk-somalisk grupp och en etnisk-svensk grupp. Studierna nämner inte hur stor andel av barnen som fötts av dessa kvinnor har autism. Dessutom har samtliga svensk-somaliska kvinnor, som deltagit i studien och sedan följts upp, uppmätt normala D-vitaminnivåer efter 10 månader med hjälp av solning och D-vitamin.

Journal of Child Psychology and Psychiatry 2018 publicerade “Vitamin D in autism spectrum disorder and the association with socio-demographic factors: A case–control study”. Studien fann ingen signifikant skillnad i D-vitaminnivåerna mellan barn med autism och barn utan autism. Forskarna undersökte också om socio-demografiska faktorer, såsom utbildning och inkomst, påverkade D-vitaminbrist och autism, men fann ingen signifikant effekt. Slutsatsen var att D-vitaminbrist inte är en signifikant faktor.

Annons:

Slutsatsen var att det inte finns någon koppling mellan D-vitaminbrist och autism

Därtill publicerade Journal of Autism and Developmental Disorders 2019 “Vitamin D Deficiency in Children with Autism Spectrum Disorder” och resultatet visade ingen signifikant skillnad i D-vitaminnivåer mellan barn med autism och barn utan autism. Forskarna tittade på D-vitaminnivåer i både serum och hårprover, men hittade inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Slutsatsen var att det inte finns någon koppling mellan D-vitaminbrist och autism.

Krönikören nämner Socialstyrelsen, 1177 och Livsmedelsverket som ett slags kvitto på det han påstår, och förmodligen för att öka trovärdigheten för sin artikel, men det rör mest rekommendationer kring intaget av D-vitamin till allmänheten.

Hur kommer det sig att Expressen tillåter en krönikör som inte har någon bakgrund inom vården, eller forskning för den delen, att dra vaga och grundlösa samband mellan autism hos barn, D-vitaminbrist hos mödrarna och deras slöja och kulturella bakgrund för att sedan koka ihop det till att det handlar om en kostnadsfråga för sjukvården.

Krönikan säger sig beskriva någon korrelation mellan vitaminbrist, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en viss folkgrupps klädsel, men den ger snarare en tydlig bild på synen Hanif Bali har på svarta muslimska kvinnor med slöja.

Asmaa Farah

Print Friendly, PDF & Email