Bilder på en massa kvinnor som håller i jättestora pris-checkar.

Streetgäris och Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta får årets Katarina Taikon-pris. Vid en ceremoni i Stadshuset igår tillkännagavs pristagarna av Stockholms stads pris som hyllar insatser för mänskliga rättigheter.

Katarina Taikon-priset instiftades 2015 av Stockholms stad. Prissumman, som delas av pristagarna, är 100 000 kronor och ska uppmärksamma och belöna de människorättsförsvarare som genom sitt arbete främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna.

– Årets pristagare stärker mänskliga rättigheter i praktiken och bidrar till ett mer jämlikt Stockholm genom att skapa nätverk och mötesplatser där kvinnor tillåts ta plats och stärka makten över sina liv. Det är en glädje att få dela ut priset till Streetgäris och Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta som är viktiga inspirationskällor och fantastiska exempel på ett förebyggande arbete mot isolering och utanförskap, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd och ordförande i Katarina Taikon-prisets jury.

Katarina Taikon-priset tilldelas år 2022 två organisationer som på olika sätt arbetar med att stärka kvinnor och icke-binäras egenmakt och därmed ge dem möjlighet att förändra både sina egna och andras liv. Genom nätverksbyggande av och med medlemmar från alla samhällsskikt, åldrar och ursprung skapas en språngbräda där möjligheten att förverkliga sina mål kan ta fart. Likt Katarina Taikon, som arbetade med folkbildning om bland annat romers rättigheter, arbetar dessa organisationer på olika sätt för att med kunskap ta plats i samhället och bidra till ett mer jämlikt Stockholm.

Juryns motivering: Streetgäris

”I sann Katarina Taikon-anda verkar Streetgäris för att skapa en inkluderande jämställdhetsdiskussion som rymmer många perspektiv och som synliggör feminister med erfarenheter som inte tillhör majoritetssamhället. Genom kunskapsstärkande insatser, såsom utbildningar om antirasism och feminism eller kurser som en Skrivarskola, stärker föreningen unga kvinnor och icke-binäras självkänsla och stödjer dem i förkovringen av sina fri-och rättigheter i vårt samhälle.

Föreningen bidrar till att jämställdhets- och samhällsdebatten med viktiga kunskaper och perspektiv. Genom att synliggöra grupper och individer med erfarenheter som inte brukar uppmärksammas och aktivt verka för en rättvis omfördelning av makten och inflytande är Streetgäris en viktig aktör som stärker demokratin.”

Juryns motivering: Kvinnocenter i Tensta- Hjulsta

”Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta besitter en enorm drivkraft och verkar enträget för att förbättra förutsättningarna för utlandsfödda kvinnors fri- och rättigheter och möjligheter att vara delaktiga i samhället. Kvinnocentret verkar med ett holistiskt perspektiv och erbjuder vägledning om samhället, det svenska språket, om arbetsmarknaden och möjligheterna att studera och även hälsofrämjande insatser. Den starka och varma gemenskapen stödjer kvinnorna mot egenmakt och ger dem en möjlighet till självständighet och inflyttande, inte minst på lokal nivå.

Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta är en viktig inspirationskälla och ett fantastiskt exempel på ett förebyggande arbete mot isolering och utanförskap, för inkludering och delaktighet i samhället.”

Stockholms stad/TT

Print Friendly, PDF & Email