Kahin Ahmed och Mohamed Hagi Farah skriver i en artikel att särskilda åtgärder måste riktas från stadens sida till Järvaområdet. Bland annat vill att de att en samordningsgrupp utses för att komma till bukt med smittspridningen. Jag kan inte annat än att hålla med.

Jag har tidigare föreslagit att vi ska inrätta just en särskild insatsgrupp för Järva som ligger direkt under stadsdirektören. Detta för att ge gruppen mandat och snabbhet i beslutsfattandet. Än så länge har stadens centrala styre inte svarat på vår begäran, men vi hoppas självklart att en sådan grupp snabbt tillsätts.

Vår uppgift som opposition i detta läge är att konstruktivt jobba tillsammans med stadens styre. Att visa att vi gemensamt står bakom de ofta mycket svåra åtgärder som staden nu måste vidta. Men det innebär också ett ansvar från vår sida att ställa frågor om de områden där vi ser att det idag behöver göras mer.

Annons:

Det som krävs nu är riktiga åtgärder, handling och beslut

Utvecklingen i Järvaområdet är ett exempel där det under en längre tid varit uppenbart att mer måste göras. Häromdagen kom det siffror som visar på att Järva drabbats extra hårt. Detta har vi och andra bedömare varnat för sedan en tid tillbaka, något som nu dessvärre bekräftats. Staden har satt igång en informationskampanj, det är bra. Men det som krävs nu är riktiga åtgärder, handling och beslut.

Oroväckande att det politiska styret där tycks mena att trångboddhet inte bidrar till smittspridning

Vi måste exempelvis omedelbart arbeta med att ordna evakueringslösningar för riskgrupper genom att se över alla möjligheter, något vi har föreslagit sedan en tid tillbaka. Det lokala M-styret gick emot stadens ledning gällande detta häromdagen, och aviserade att de skulle ta fasta på vårt förslag om karantänlösningar för trångbodda riskgrupper. Det är bra om det nu blir verklighet, men ett sådant arbete behöver stöd från stadshuset. Det är oroväckande att det politiska styret där tycks mena att trångboddhet inte bidrar till smittspridning, tvärtemot det som statsepidemiologen och Folkhälsomyndigheten säger.

Nu är det hög tid att vi som stad sluter upp gemensamt

Utöver det behöver vi förstärka städningen i skolorna, förskolorna och andra offentliga platser i området för att hindra att smitta sprids vidare. Staden tillsammans med Regionen bör även erbjuda allmän provtagning i hushåll där riskgrupper bor. Detta är några förslag som snabbt skulle kunna genomföras i bred enighet. Nu är det hög tid att vi som stad sluter upp gemensamt – och lägger alla andra saker åt sidan för att tillsammans göra det som krävs. För vår del kommer vi bidra konstruktivt i det arbetet. Det här drabbar oss alla och vi är övertygade om att vi kan lösa det gemensamt.

Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S), Stockholm
Print Friendly, PDF & Email
Annons: