Tusentals människor samlades på Spånga idrottsplats under Järvaveckan, förväntansfulla på att få höra förslag på lösningar för området. Men frågan som vi Järvabor ställer oss är – vem riktar sig Järvaveckan till?
 
Arrangemanget har tidigare slagit publikrekord med över 40 000 besökare. Alla riksdagspartier har valt att delta med företrädare som har talat till besökarna. I år beräknas över 300 organisationer ha varit på plats och det har även hållits över 100 seminarier. 

Enligt Järvaveckan så har över 2000 jobb kunnat erbjudas under veckan. Arbete anses vara av avgörande betydelse för förortens framtid och för medborgarnas förtroendet för politikerna. Men hur många av oss Järvabor kommer att få dessa jobb?

Järvaveckan säger sig vilja skapa dialog mellan de folkvalda och de boende i Järva. Men hur kan vi känna oss delaktiga när allt fokus läggs på partiledare och företrädare som får stå och förolämpa oss genom att svartmåla förorterna utan att det ges nån som helst möjlighet till dialog.

Syftet med Järvaveckan sägs vara att minska avståndet mellan de folkvalda och medborgarna, men hur kan detta ske när politikerna bara prata OM människorna som bor i Järva istället för att prata MED dem. Folket i området får ingen chans att tala för sig själva och partiledarna tycks helt sakna lokalperspektiv.

Nu när Järvaveckan är slut och kamerorna och politikerna har lämnat Spånga IP så är det uppenbarligen helt tomt. Det finns inga konkreta planer eller lösningar på de problem som finns i området.

Detta gör att det hela blir en meningslös övning, samtalet blir kontraproduktivt då avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna snarare ökar till följd av den här typen av arrangemang. Detta bygger till stor del på partiledarnas okunskap och bristande empati för människorna som bor i området. Om detta tillåts fortgå så kommer det i förlängningen att urholka  tilltron till demokratin hos medborgarna i Järva.

Som den moderata partiledaren Ulf Kristersson uttryckte det, så får vi inte glömma det allra viktigaste – att Järva har EN RIKTIG GOD KEBAB.

De orden, om något, exemplifierar hur tondöv och verklighetsfrämmande makten har blivit.
 
SUIS – Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige
Print Friendly, PDF & Email
Annons: