När Stig Löfholm ville anmäla ett brott gick han till polishuset i Rinkeby, men de hänvisade honom till polisstationen i Solna. Eller föreslog att han skulle ringa 114 14. Han undrade varför och nu svarar polisen.

Stig Löfholm ringde 114 14 och fick besked att väntetiden var nästan åtta timmar. Maria Sundström, som är lokalpolisområdeschef i Järva, skriver i ett mejl att de långa svarstiderna på 114 14 beror på flera faktorer. Personalen som ska ta emot telefonsamtalen har flyttats till passhanteringen och andra särskilda insatser.

”Det finns också sedan tidigare, ett stort behov av att rekrytera personal”, skriver Maria Sundström, och ”att polisens kontaktcenter är lågt bemannade och har stora vakanser. Drygt en tredjedel av den tänkta personalstyrkan saknas för tillfället.”

Annons:

Flera receptioner i Stockholm stängdes 2022

Enligt Maria Sundström pågår rekrytering av nya operatörer för att kötiderna ska minska.

När det gäller hur polisstationen i Rinkeby fungerar, så skriver Maria Sundström att både hon och biträdande lokalpolisområdeschef Anders Djurestad vill ha en öppen polisstation som kan ta emot olika ärenden i receptionen. Men på grund av pandemin och problemen med passhanteringen, så fattades våren 2022 ett beslut att stänga flera receptioner i region Stockholm.

Maria Sundström meddelar att under 2023 kommer polisstationen i Rinkeby öppna receptionen igen, men när det händer framkommer inte. Avslutningsvis skriver polischefen i Järva:

”Vi beklagar verkligen att mannen i det aktuella fallet haft problem att nå oss och vi ser fram emot att snart kunna vara än mer behjälpliga via vår reception.”

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email