“Jag vill bara bo som en människa”

Nyheter

Zawadi Dusabe kom med sina fem barn till Sverige som kvotflykting 2017. Sedan dess bor familjen på 50 kvadrat på Sibeliusgången i Akalla.
 – Jag behöver hjälp att hitta en lägenhet, det går inte längre, säger Zawadi.

Zawadi Dusabe flydde undan inbördeskriget i Kongo och levde i 14 år i flyktingläger i Uganda innan familjen fick tillstånd att komma till Sverige.

Fyra av hennes barn är hemma när vi kommer. Äldsta dottern är 18 år, dottern som är 14 är ute med kompisar, och de andra barnen, sju, tolv och nio år gamla, sitter i soffan. Soffan är det enda stället där de kan sitta tillsammans.
 – Min enda önskan är att vi kan få bo som människor. Här kan vi inte ens äta samtidigt.

Soffbordet är det enda bordet som får plats. I köket finns inte plats att sitta och överallt i lägenheten står sängar. De har återkommande problem med vägglöss.
 – De har varit här och sprutat, men de försvinner inte. Vi har klåda, säger Zawadi och kliar sig på armen för att visa vad hon menar.

Eftersom jag studerar på SFI, och inte har någon inkomst, får jag inte något hyreskontrakt

De uppmanas att söka efter lägenhet, och Zawadi Dusabe söker aktivt.
 – Men eftersom jag studerar på SFI, och inte har någon inkomst, får jag inte något hyreskontrakt. Jag får samma svar varje gång.

Nioårige Ibrahim sitter i soffan lutad över läxorna, han går i tvåan i Akalla-skolan. Teven sänder något barnprogram, som yngsta flickan tittar på. Familjen har bott så här i över två år. Zawadi kontaktade Familjehuset när situationen för familjen blev ohållbar. 

 – Barn som bor i trångboddhet har svårare att koncentrera sig i skolan och får sämre betyg och risken ökar för konflikter inom familjen. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard och rätt till privatliv. Jag träffar många föräldrar som inte kan tillgodose sina barns behov på grund av bostadssituationensäger Yahya Ahmed, som är föräldrarådgivare i Rinkeby-Kista. 

Höghuset på Sibeliusgången 20 B har 13 våningar, och ägs av det kommunala bostadsbolaget Micasa. Ungefär hälften av lägenheterna hyrs ut som genomgångsboende av SHIS Bostäder, som också är Stockholm stads bolag. 

Banar Sabet, C, är ordförande i SHIS:s styrelse. Hon säger att SHIS gör det bästa utifrån de förutsättningar som finns.
 – Det är inte optimalt, och man kan alltid göra mer, särskilt där barn bor. Vi får fastigheter på korttidskontrakt, det är alltid en ny fastighet, nya ägare, det är en komplex situation. Vi har fastigheterna på ett eller två år, ibland längre och vi måste förhålla oss till hyreslagstiftningen även om vi tillhandahåller korttidskontrakt. Men det betyder inte att man ska vara nöjd, jag tror inte att någon är nöjd. 

De nyanlända är en kommunal angelägenhet om de har uppehållstillstånd, vare sig det är tillfälligt eller permanent. Hyreslagstiftningen gäller även dem.
 – Det är en ganska hög procent av de nyanlända som trots allt får hyreskontrakt. Jag vill inte förminska problemet, men tycker ändå att vi gör så gott vi kan. I den situation vi har idag måste vi se till att folk har tak över huvudet.

Banar Sabet har egen erfarenhet av att vara nyanländ och bo hos SHIS.
 – Jag kommer ihåg hur det var när vi kom till Sverige, vi bodde tre barn och mamma i ett enda rum. Jag brukar säga till dem jag träffar att det blir bättre. Det är inte bra, men det är det bästa vi har.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta: En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.

Ibrahim, 9 år, gör sina läxor på den enda sittplatsen i lägenheten.
Föräldrarådgivare Yahya Ahmed hälsar på Abdu, Han har haft kontakt med familjen sedan de kom till Akalla.
Print Friendly, PDF & Email