“Jag hade inte haft något emot att vara kvar”

Nyheter

Fredrik Jurdell slutar som stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta.
– Ja, staden är som den är. Stadsledningen tänker att jag ska göra mera nytta på socialförvaltningen.

Hans tid i stadsdelen blev inte lång, han började i december 2018. Ville du gå nu?
– Jag kommer från socialförvaltningen och har en lång historia där, så jag är glad för frågan. Men det är klart att tiden här blev lite kort. Jag hade inte haft något emot att vara kvar.

– Nu har jag fått frågan och som direktör är det bara att tacka ja. Jag gör det uppdrag där staden tycker att jag passar bäst.

Men han betonar att han inte har sökt sig bort från Spånga-Tensta.
– Nej, jag har inte sökt mig härifrån, jag kommer sakna Spånga-Tensta. Men man är en funktion som kan flyttas runt, så är det.

Tensta marknad lades ner, Tensta gymnasium står fortfarande tomt och Tensta Träff likaså. Biblioteket ska flytta, något som lett till protester

Under Fredrik Jurdells tid har en hel del hänt i stadsdelen. Tensta marknad lades ner, Tensta gymnasium står fortfarande tomt och Tensta Träff likaså. Biblioteket ska flytta till mindre lokaler i centrum, något som lett till protester. Beslutet att flytta tillbaka förvaltningen till Tensta, till det före detta servicehusets fastighet, har gett både positiva och negativa reaktioner.

Fredrik Jurdell vill inte gärna betygssätta sina dryga 20 månader i Spånga-Tensta, men han formulerar ändå motvilligt sitt eftermäle: 

 – Jag kom till Spånga-Tensta i en turbulent tid och nu känns det som om förvaltningen har stabiliserats. Även om min tid blev kort, så viktigare än mitt eget eftermäle är känslan att förvaltningen fungerar bättre nu.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email