Vi har fått svar från stadsdelsnämnden på vårt medborgarförslag om en blomsteräng mellan Oslo- och Trondheimsgatan, där den nedlagdadförskolan Smultronstället brann för sju år sedan: ”Eftersom förslaget inte rör någon av de verksamheter Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för kommer vi inte kunna ta upp ert förslag i nämnden.”

De lovar att skicka förslaget vidare till exploateringskontoret, som äger marken, för kännedom, skriver man och tillfogar ett tack för förslagsställarnas engagemang.

Det var ju trevligt, men man kan ju tycka att en plätt på kanske 50 gånger 50 meter mitt bland bostäderna som år efter år lämnas ostädad och skämmer området, kunde engagera även stadsdelsnämnden. Om politikerna ska representera oss som bor här kunde de väl ge exploateringskontoret till känna att det skulle uppskattas om plätten sköttes.

Annons:

Kanske något för de gäng av ungdomar som brukar sommarjobba

Annars vore det kanske byråkratiskt enklare och billigare för staden om de som varje vecka städar stadsdelsnämndens  ytor i stället för att bara gå förbi, några gånger om året gåve sig tid att plocka opp ölburkar och kringblåsta plastkassar även på den här lilla ytan. Kanske något för de gäng av ungdomar som brukar sommarjobba med städning i stadsdelen.  

Som det ser ut nu har de som jobbade med kulturstråket röjt upp efter alla sina tunga maskiner, kört på jord och jämnat till tomten. Vackert så, men sedan har någon genat med stora arbetsfordon över platsen och kört upp djupa hjulspår härs och tvärs.

I brist på sådd eller plantering av blommor, får vi se vad naturen småningom kan bjuda på för växtlighet på den nakna jorden. Tussilago kanske som förr om vårarna.

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email
Annons: