Den biologiska mångfaldens dag uppmärksammas på olika sätt av organisationer och föreningar med intresse för miljön. Miljöpartiet i Järva anordnade en vandring i bäverns spår.
 – Bävern är ett fantastiskt djur, sade Sus Andersson, som just nu skriver en bok i ämnet.

En grupp nyfikna och intresserade deltagare samlades vid fågeldammarna i Tenstadalen för att få veta mer om bävern och hoppas få se en i naturen. Alla hälsades välkomna av Inger Beer, som presenterade Sus Andersson som Miljöpartiets ”bävernörd”. Sus Andersson är en vetenskapsjournalist, som just nu arbetar med en bok om hur bävern kom tillbaka till den svenska naturen. Redan vid samlingsplatsen pekade hon ut spår efter bäver – ett avgnaget träd på den lilla ön i dammen.

Promenaden gick vidare genom koloniområdet. En av gruppens deltagare berättade om Blå vägen och deras arbete på sin kolonilott. De har upprättat en avkopplande oas, en sinnenas trädgård. Där kan man ta en paus och bara vara.

Nästa stopp var vid bron över Bällstaån som är Stockholms mest förorenade vattendrag. Nya och hårdare regler är på gång för rening av Stockholms och hela Europas vatten. Fler vattendammar ska byggas i området och kommunerna där ån passerar måste samarbeta för att nå kravet på renare vatten.

Bävern är ett fantastiskt djur

Vi följer ån och Sus Andersson visar oss spår efter bäver. De gör till exempel rutschkanor från kanten ner i vattnet. I ån finns dammar som bävrarna byggt. Dammarna kan se ut som en hög med ris, men det är ett gediget bygge av pinnar, som tätats och stabiliserats med lera från bäckens botten. Dammarna reglerar vattennivån eftersom den har ingången till sin hydda under vatten.

 – Bävern hjälper oss med den biologiska mångfalden. Den är vegetarian, lever i familjegrupper, blir ungefär 15 år i snitt. Bäverns svans är platt och den styr med svansen när den simmar. Ofta ser man teckningar av bävern med långa vita framtänder – det är helt fel. Bäverns tänder är bruna och rika på järn för att klara av att gnaga till exempel hårda trädstammar, sade Sus Andersson

I år är det precis 100 år sedan bävern kom tillbaka till Sverige

I år är det precis 100 år sedan bävern kom tillbaka till Sverige. Antalet bävrar idag är osäkert, det finns inga färska
inventeringar. Men i slutet av 1900-talet var de utrotade. Bävern togs in från Norge och nu finns den över stora delar av landet, i princip saknas den bara i de sydligaste landskapen. I vissa områden har de gjort skada och jakt är numera tillåten under ordnade former.

Dagen avslutades med fika i naturen och en information- och frågestund med Göran Hartman via länk. Han är verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och anses som en av Sveriges främsta bäverkännare.

Monica Jansson

Fakta: FN instiftade 1993 Biologiska mångfaldens dag och sedan år 2000 är den fastställd till att alltid vara den 22 maj.

Print Friendly, PDF & Email