Fastighetsägarna Stockholm vill att hyrorna höjs med 9,5 procent nästa år.
– Hyresgästerna har inga marginaler alls och vi måste på alla sätt vi kan bekämpa det här, säger Arne Johansson från Norra Järva Stadsdelsråd.

Fastighetsägarna Stockholm yrkar på att hyrorna ska höjas med 9,5 procent nästa år. Den drastiska höjningen sägs vara nödvändig med hänsyn till bland annat ökande kostnader för förvaltning och underhåll samt räntekostnader.

Enligt Oskar Öholm, vd på Fastighetsägarna Stockholm, är den föreslagna höjningen blygsam, om man jämför med fastighetsägarnas ökade kostnader.
– Egentligen skulle en hyreshöjning behöva vara bortåt 25 procent, säger han till Dagens Nyheter.

Arne Johansson, aktiv i Norra Järva stadsdelsråd och nätverket Nej till marknadshyra, är av en annan ståndpunkt.
– Fastighetsägarna föreslår 9,5% hyreshöjning och Hyresgästföreningen säger förstås nej till det. Men hälften av det vore förskräckligt nog.

Aldrig har det talats om kompensation för hyresgäster

Hyresgäster har varit en missgynnad grupp på bostadsmarknaden i minst trettio års tid, säger Arne Johansson. Han nämner RUT- och ROT-avdragen och fastighetsskatten som exempel på hur statens politik gynnar ägda boendeformer.

– Det pratas hela tiden om kompensation till bilägare och villaägare i fråga om höjda elpriser till exempel, aldrig har det talats om kompensation för hyresgäster.

Arne Johansson säger att hyreshöjningarna på alla sätt måste bekämpas.
– Vi kommer lansera ett upprop mot hyreshöjningarna under veckan som kommer. Och vi har Sandra Mandells begravning på fredag nästa vecka. Hon var en av våra förgrundsfigurer i bostadskampen. Vi lanserar nu en insamling i Sandras minne som öronmärks för bostadskamp.

Fullständigt orimliga krav

Ann-Margarethe Livh är ordförande för Hyresgästföreningen i Järva. Hyresgästföreningen kommer ta striden mot fastighetsägarna, säger hon – och det kommer att bli tufft.
– Det är naturligtvis fullständigt orimliga krav. Man får se det från olika aspekter, men svaret på grundfrågan, om det här är ett rimligt bud, är självklart inte, det är sanslöst.

Liksom Arne Johansson påpekar hon hur hyresgäster försummats av politikerna.
– Under pandemin var det väldigt lite intresse för hur hyresgästerna skulle klara sig. Det diskuterades mer hur andra boendeformer skulle klara det, med rekommendationer om att man skulle slippa amortera till banker, och stöd till folk som ägde sina boenden och hade lån.

Kan inte fortsätta låtsas som om hyresgäster inte finns

Framöver skulle det behövas mer insatser för att stödja hyresgäster, resonerar Ann-Margarethe Livh. Även om hyresvärdarnas kostnader ökar så är värdarna olika stora och har olika stora kapital. En idé kunde vara ett riktat statsbidrag till små värdar, som kombineras med ett tillfälligt hyrestak. Frågan är hur ett sådant bidrag görs träffsäkert.

– Diskussionen måste föras så att det inte blir som under pandemin. Nu när det kommer nya kriser kan man inte fortsätta låtsas som om hyresgäster inte finns. Det finns tre miljoner hyresgäster i Sverige, säger Ann-Margarethe Livh.

Maria Bodin

Print Friendly, PDF & Email