De kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska bostäder krävde att hyrorna skulle höjas med 9 procent vid årsskiftet, nu har en skiljedomare fastställt den slutliga höjningen till 4,76 procent.

Fastighetsägarna bröt i höstas förhandlingarna med Hyresgästföreningen Region Stockholm och lämnade över till Hyresmarknadskommittén (HMK) att besluta om hyrorna. Efter att HMK inte heller lyckats komma fram till något blev det upp till en oberoende skiljedomare att lösa förhandlingarna. 

– Med tanke på den svåra ekonomiska situationen för våra medlemmar, med hög inflation och skenande elpriser, hade vi hoppats att vi skulle landa på en lägre nivå, men har efter beslutet från HMK fått acceptera att de allmännyttiga bostadsbolagen inte såg sin roll som just allmännyttiga i första hand, säger Jonas Larsson, som är ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation i ett uttalande. 

Annons:

Det blir en generell höjning på 4,76 procent för hyresgästerna

På tisdagsförmiddagen kom beskedet. Det blir en generell höjning på 4,76 procent för hyresgästerna retroaktivt från 1 januari 2023. För boende som betalar för vatten i lägenheten eller har särskilt avtalade presumtionshyror blir höjningen något lägre. Genomsnittet för alla stadens 77 000 kommunala hyresrätter blir 4,45 procents höjning.

– Det var viktigt att vi kom i mål nu. Det har varit en svår förhandling för båda parter. Dels skulle parterna hantera den extrema kostnadsutvecklingen och dels en ny trepartsöverenskommelse med en ny förhandlingsmodell. Vi tror att alla kommer stärkta ur förhandlingen och att vi har större förståelse för varandra inför kommande år, säger Olle Torefeldt, tf vd på Stockholmshem i ett pressmeddelande.

Men Ann Margarethe Livh, ordförande i Hyresgästföreningen Järva delar inte den bilden.

– Det här är förskräckligt dåligt! Vi är väldigt missnöjda över att fastighetsägarna är så okänsliga i en lågkonjunktur. Nu måste vi samla oss till en startegidiskussion och gå på både politiker och bostadsbolag, för så här kan det inte gå till. Om du äger ditt boende och får höjda räntor kan du göra avdrag, men hyresgästerna har inga möjligheter att sänka hyrorna. Vi måste sätta press på regeringsnivå. Nu är det allvar, säger Ann-Margarethe Livh.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email
Annons: