Vi är väl medvetna om att tvättstugan på Rinkebysvängen inte fungerar ändamålsenligt i alla avseenden. Det är olyckligt och vi förstår att det skapar frustration bland boende. Men vi arbetar både på kort och lång sikt för att komma till rätta med utmaningarna.

Tidvis har vi långa svarstider på vår kund- och medlemsservice

Det är beklämmande att höra att det finns en uppfattning om att en felanmälan skulle leda till vräkning. Det stämmer givetvis inte. Vid en uppsägning finns alltid en juridisk grund. I stället uppmanar vi våra hyresgäster att felanmäla så att vi kan åtgärda aktuella problem. Tidvis har vi långa svarstider på vår kund- och medlemsservice. I de fallen uppmanar vi boende att kontakta oss via mejl, alternativt via inloggat läge på Mitt HSB. Vårt kontor i Rinkeby har sedan september alltid bemannats måndagar kl. 15.00-16.00 samt torsdagar kl. 08.30-10.00. Då är alla hyresgäster varmt välkomna att kontakta oss direkt.  

Annons:

Tvättstugan på Rinkebysvängen är nyrenoverad

Tvättstugan på Rinkebysvängen är nyrenoverad, och maskinparken är så pass ny att garantitiden ännu inte löpt ut. Trots det har vi stora utmaningar med utrustningen. Det beror huvudsakligen på att tvätt- och sköljmedel doseras direkt i trumman, trots att maskinerna är självdoserande. Detta sliter kraftigt på maskinerna och bidrar till sämre funktion och i värsta fall att de går sönder. Nu för vi en dialog med aktuell tvättmaskinstillverkare för att ersätta de självdoserande tvättmaskinerna till maskiner med traditionellt doseringsfack.

Vi känner även till problematiken med trasiga dörrstängare och olåsta dörrar, och förstår att det bidrar till otrygghet. Våra fastighetsskötare besöker dagligen tvättstugan för att avlägsna olika typer av föremål (tuggummin, fimpar etc) som satts i låsen för att dörrarna ska hållas öppna. Många gånger omfattas arbetet av att låssmed behöver tillkallas, för reparation eller låsbyte.

Att det tar tre veckor att boka en tvättid är givetvis oacceptabelt

Max två pass i veckan gäller, och en bokad tid måste påbörjas innan man kan boka en ny. Att det tar tre veckor att boka en tvättid är givetvis oacceptabelt. Vi tittar på detta och inväntar mer information om vad det kan bero på.

Nyhetsbyrån Järva ställde två konkreta frågor:

Varför blåser det bara kall luft i torkskåpen?
Det är torkskåpets avfuktare. Det boende känner är kondensen från den kalla luften som åker ut. Av miljöskäl använder vi inte längre gamla torkskåp som pumpar in varmluft. Torkskåpen vi valt att använda heter NIMO ECO Dryer 2.0 (om du vill titta på specifikationen).

Varför skruvar inte fastighetsskötaren fast de där pinnarna i torkskåpen igen? 
Det görs löpande, vilket kräver nya reservdelar i form av ”piggar” som håller pinnarna på plats. Dock är det enkelt att ta bort om man vill, vilket tyvärr sker, och leder till att pinnarna lossnar. Vi har nu beställt ett större parti reservdelar, för att ha på lager när detta inträff

Erik Juhlin, presschef HSB Stockholm

Print Friendly, PDF & Email
Annons: