Sedan flera månader står hissen till Tensta Vårdcentral still. Det går rykten om att den inte ska börja fungera förrän 2024. Ingen ansvarig kan ge besked.

På Region Stockholm går det inte att få kontakt med någon som eventuellt kan ha ansvar för hissen. På Regionens hemsida finns inte heller någon information om vart man ska vända sig för att rapportera om trasiga hissar till vårdcentraler.På hissen till Tensta Vårdcentral finns det idag information till besökare som behöver hiss att man kan ringa ett telefonnummer. Men det finns ingen information om varför hissen inte fungerar eller något datum för när den beräknas kunna användas igen.

Gunilla Moshi

Artikeln har uppdaterats: I den här artikeln påstods tidigare att Svenska bostäder förvaltar fastigheten med den trasiga hissen. Det stämmer inte. Ansvarig förvaltare är Fastpartner och en rättelse har publicerats.

Print Friendly, PDF & Email