Larmanläggning på ett hustak.

Hesa Fredriks ljudsignal testas idag 15.00

Nyheter

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, fungerar. I dag, måndagen den 13 juni, klockan 15.00 är det åter dags att testa signalen.

Utomhusvarningen Hesa Fredrik är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Egentligen skulle Hesa Fredrik höras första måndagen i juni, men i år var det nationaldagen och helg den 6 juni, och därför testas signalen idag istället.

Utomhussignalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas sedan under minst två minuter.

Information sänds ut i:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

Nästa gång som signalen testas är den 5 september och den 5 december.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Print Friendly, PDF & Email