Blir det några trafikljus vid övergångsstället på Rinkebystråket, trafikborgarråd Daniel Helldén?
– Vi ska titta lite på det där övergångsstället och vi gör en generell översyn av trafiksäkerheten.

Nyhetsbyrån Järva har uppmärksammat faran för trafikolyckor vid övergångsstället vid Rinkeby Folkets Hus. Jamad Mohamud och flera föräldrar i Rinkeby är oroliga för säkerheten. Daniel Helldén, MP, meddelar nu att övergången ska kontrolleras.

 – Vi har pratat med Trafikkontoret och de kommer att specifikt se över den här platsen igen. De ska se om behovet vid övergångsstället har förändrats, utifrån det som sagts.

Annons:

Dessutom pågår en generell översyn av hastighetsplanerna i Rinkeby-Kista.
 – Det är inte direkt kopplat till trafikljusen, men alla hastigheter ska justeras. Det är en fråga som snart kommer att tas upp i nämnden.

 – När vi sett utfallet av Trafikkontorets kontroll får vi återkomma.

Och när kan det bli aktuellt?

– Det har jag inget svar på. Vi tittar på det under hösten, men jag har inte någon närmare information om när, Säger Daniel Helldén.

Jamad Mohamud är nöjd med beskedet från trafikborgarrådet att övergångsstället ska kontrolleras.
 – Men jag hoppas verkligen att det händer något så fort som möjligt. Nu har skolorna börjat och det är alltid många barn och mycket trafik där. Det behövs ett bevakat övergångsställe och parkering måste flyttas. Som det är nu är det farligt.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Jamad Mohamud har gjort sitt bästa för att det ska bli säkert att gå över gatan vid Rinkeby centrum.
Print Friendly, PDF & Email
Annons: