Smittspridningen av covid-19 ökar just nu i samhället. Nyhetsbyrån Järva redovisar därför hur pass drabbade stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista har varit den senaste veckan.

Smittspridningen börjar öka i Sverige och i Stockholm, där det är framförallt virusvarianten omikron som sprids. Folkhälsomyndighetens nya scenarier visar på en topp i mitten av januari. Under samma period väntas även antalet patienter som vårdas för covid-19 inom både inom slutenvården och IVA-vården öka. Därför har flera tillfälliga åtgärder vidtagits under december, för att bromsa smittspridningen.

Antalet bekräftade fall med covid-19 i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista låg den här veckan på 103 respektive 112 stycken. Antalet sjukdomsfall per 10 000 invånare låg på 27 i Spånga-Tensta och 22 i Rinkeby-Kista. Rinkeby-Kista har alltså haft fler sjukdomsfall sett till det totala antalet under vecka 50, vilket också speglar att stadsdelen generellt varit mer drabbad sedan pandemin utbröt 2020.

Sett till Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas grannstadsdelar ligger Järva bra till. Hässelby-Vällingby, Bromma, Järfälla, Sollentuna och Danderyd angränsar alla till Järva och har fler antal bekräftade fall med covid-19.

Det allra viktigaste är att vaccinationerna i befolkningen ökar

Hur vaccinationsgraden i Sverige utvecklas blir avgörande för utvecklingen av smittspridningen av omikron. Fram till den 17 december hade drygt 80 procent av befolkningen från tolv år fått minst två vaccindoser mot covid-19, vilket minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Men skyddet avtar med tiden, särskilt hos äldre, och därför rekommenderas sedan slutet av september en tredje dos, det vill säga en påfyllnadsdos.

– Det allra viktigaste är att vaccinationerna i befolkningen ökar. Alla behöver också stanna hemma vid symtom för att inte sprida smittan vidare, och testa sig för att möjliggöra smittspårning och att bryta smittkedjor, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email