Idag inleddes rättegången mot den tidigare styrelsen i Al-Azharstiftelsen i Stockholms tingsrätt. Hela första dagen ägnade åklagare Lisa Hermanrud åt att föredra åtalspunkterna.

I åklagarens sakframställan framkom en lång rad oegentligheter och oklarheter i bokföringen. Huvudanklagelsen handlar om att tio miljoner kronor har överförts från Al-Azharstiftelsen till flera företag, som ingår i det åklagaren kallade för ”Amans företagsgrupp”. 

 – Det är ett brott mot skolans ändamål, att använda kommunala medel till annat än skolverksamhet, sade Lisa Hermanrud.

Bristfälliga verifikationer och felaktig bokföring

Det handlade även om allt från ”bristfälliga verifikationer och felaktig bokföring”, en såld tomträtt där inte hela köpesumman hade redovisats till för sen inbetalning av sociala avgifter. Enligt åklagaren var det grova brott eftersom det handlade om ”betydande belopp och hade skett systematiskt.”

Flest åtalspunkter riktas mot den förre ordföranden i Al-Azharstiftelsen, Bashir Aman Ali. Under första dagen i rättegångsförhandlingarna svarade hans försvarsadvokat att hans klient ”förnekar gärningen och bestrider ansvar”. Ungefär samma svar gav alla närvarande försvarsadvokater. De menade att de åtalade endast agerat för styrelsens bästa, utan egen vinning och utan uppsåt. Försvarsadvokaternas sakframställan kommer senare under rättegången.

Närvarande vid rättegången, som hölls i sal 37, var sex av de sju åtalade. Den sjunde befann sig utomlands, men enligt hennes advokat skulle hon ansluta till rättegången så fort som möjligt.

”Han verkar utvilad”

Bashir Aman Ali, den enda av de sju som fortfarande sitter häktad, fördes in i rättegångssalen iförd handfängsel. Han var klädd i privata kläder och såg ut att glädjas åt att familj och vänner närvarade. ”Han verkar utvilad”, som en av hans vänner konstaterade.

Det var i november förra året som de, alla med koppling till Al-Azharstiftelsen, greps. Strax före jul släpptes alla fria i väntan på rättegång, utom Bashir Aman Ali, som snart suttit sex månader i häktet. Och i april åtalades de alla för grova ekobrott.

Rättegången väntas pågå fram till den 14 juni.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: