Det var proppfullt när Healthy Women hade en föreläsning om kvinnors rättigheter i Akalla By i veckan.

Healthy Women är ett nätverk under Kista SC för tjejer och kvinnor mellan 13-30 år. De bedriver fysisk aktivitet, men även aktiviteter för det psykiska välmåendet för det går hand i hand.

Under februari hade de en självförsvarskurs, men den här gången hade de bjudit in professor Natacha Webster från Stockholms universitet för att prata om genusfrågor.  Om hur tryggheten i samhället kan förbättras genom att skapa dialog med varandra.

Annons:

Alla samlades i grupper för att diskutera olika sakfrågor. Ett tema var platser där man kan känna sig trygg, som skolan eller på den gata man bor. Men är man trygg på samma gata både på dagen och natten? När kan man känna sig otrygg? Många i grupperna svarade att kollektivtrafiken kan vara ett problem på natten. Även parker med dålig belysning eller områden med trasiga lampor, listan kan göras lång.

 – Det kan man ändra på genom att använda Stockholms stads app Tyck till, sade en av deltagarna.

Mycket handlade om hur kvinnor ska våga ta plats och sätta gränser

Mycket av arrangemanget handlade om hur kvinnor generellt ska våga ta plats och sätta gränser. Att säga ifrån när vi ser någon orättvisa på våra gator. Att inte vara rädd för att ingripa i ett tidigt skede. 

Är kvinnor psykiskt starkare än män, var en fråga som många svarade entydigt ja på. Att uppfostra sina barn så att de känner att de duger som de är var en viktig punkt. Uppmuntran och stöd tidigt i livet gör så att barn vågar visa sina känslor. 

 – Så det är aldrig försent att lyfta upp sina barn och tala om att de är perfekta precis som de är, sade en av deltagarna.

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email
Annons: