bild på många stående besökare under samråd i Akallaskolans matsal

SBB:s nya byggplaner för Akalla centrum presenterades på torsdagskvällen. Mer än 70 personer fanns på plats redan från start ”Samråd om nya bostäder vid Akalla centrum” skulle hållas med allmänheten.

Både Lokaltidningen Mitt i Järva och Nyhetsbyrån Järva uppmärksammade i december frågan hur Ica Supermarket i Akalla centrum ”plötsligt” kan tvingas stänga ner. En känsla som torsdagens samråd i Akallaskolans matsal dessvärre förstärkte.

Tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, nuvarande byggaktören SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB) och arkitektfirman Brunnberg & Forshed gjorde sitt bästa för att besvara de närboendes frågor.

Varför finns inga politiker på plats?

– Varför finns inga politiker på plats?, undrar någon just när stadsbyggnadskontorets Monika Stenberg inlett sin presentation av den nya detaljplanen.

Stenberg förklarar att hon tänkte ta frågestund mot slutet men att Stockholms stad sällan har politiker närvarande vid samråd.

– Det är stadsbyggnadskontorets tjänstemän som deltar och detta är det första offentliga samrådet kring förslaget.

Monika Stenberg från stadskontoret presenterar den nya detaljplanen.

Marken som Ica Akalla finns på idag tillhör egentligen kommunen men har sedan allmännyttiga Svenska bostäder sålde tomträtten 2011 överlåtits till olika privata aktörer. SBB är den åttonde i ordningen och kom 2018 in med önskemål om att riva fastigheten för nybyggnation. Eftersom Stockholm behöver bostäder började stadsbyggnadskontoret pröva detta.

Men fakta som det ser ut nu är att Ica flyttar ut

– Men varför har vi som boende i Akalla inte tillfrågats förrän nu, är det verkligen demokratiskt? frågar en man.

Johanna Andersson, projektledare på Exploateringskontoret, tar vid.
– Det jag kan säga generellt är att de lokala centrumen ska stärkas. Avsikten var inte då att Ica skulle försvinna innan det byggs nytt. Men fakta som det ser ut nu är att Ica flyttar ut.

Akallabon Jan-Erik Gustafsson.

Jan-Erik Gustafsson, representant för flera bostadsrättsföreningar i området och tidigare KTH-lektor i bland annat markanvändningsplanering, lade fram sitt perspektiv.

Enligt planprocessen kommer det alltså att dröja minst ett och ett halvt år innan byggnaden kan rivas

– Enligt planprocessen kommer det alltså att dröja minst ett och ett halvt år innan byggnaden kan rivas, det innebär att vi ska vara utan en dagligvaruhandel tills dess!

– Det är era politiker i Stadsbyggnadsnämnden som tar det slutgiltiga beslutet, säger Monika Stenberg.

Samtidigt brukar det vara fastighetsägarens ansvar att se till att renoveringar görs, vilket märkligt nog inte har skett sedan 1970-talet. Om den nya byggplanen godkänns kommer det tilltänkta sexvåningshuset finnas på plats tidigast i slutet av 2026. Vad händer med tryggheten i centrum fram tills dess?

– Vi jobbar febrilt för att fylla luckan så att huset ej står tomt, säger Carl Caesar på SBB.

Jan-Erik Gustafsson förklarar att diskussioner på hög nivå pågår för Ica Akalla, vars butiksföreståndare sagt att de vill fortsätta på rivningskontrakt som SBB erbjudit övrig närservice i centrum, men att det förutsätter att lokalen renoveras. Nuvarande avtal mellan SBB och Ica Fastigheter (som tecknar avtalen centralt) ger ej utrymme för detta.

– Hur är tanken kring övriga verksamheter under tiden? undrar en kvinna.

Även ”lösningen” med rivningskontrakt för kringliggande verksamheter på ett år i taget tenderar nämligen att bli ogynnsam om den nya detaljplanen godkänns.

– Bra synpunkt, vi tar med oss det till vår förvaltare, säger en annan person från SBB.

Akallabon Irene Westerberg skriver i ett mejl till redaktionen:

”Har hört att huset där Ica, frisör och hud- och fotvård ligger skall rivas för att där skall byggas bostäder! Det är bra att man bygger där det redan är byggt, och inte i grönområden. Det dröjer två till fyra år innan dom skall börja bygga, varför måste de stänga redan i år och huset stå tomt i flera år?”

Infoblad som delades ut på samrådet om ny detaljplan för Mariehamngatan 1 och del av Akalla 4:1.

Samrådstiden för detaljplanen med diarienummer 2019-00670 pågår fram till den 7 februari 2023. Synpunkter kan lämnas skriftligen på webben, per e-post eller per brev till Stockholms stadsbyggnadskontor. Det cirkulerar också en namninsamling på initiativ från lokala bostadsrättsföreningar mot stängningen av Ica.

David Johansson

 

Print Friendly, PDF & Email