Barndomsvännerna Tomas Amanuel och Mustafa Zatara arbetar tillsammans med plattformen FörortsEntreprenörerna.
– Jag googlade förortsentreprenörer och hittade tio svenska ansikten och de hade varken rötter i eller var från orten. Därför startade jag, säger Mustafa Zatara.

För en månad sedan bildade de en arbetsgrupp tillsammans med Elise Ekman. Hon har tidigare varit bosatt i Järva, är socionom och arbetar för att utveckla Botkyrka kommuns avhopparverksamhet. Hon ingår även i styrelsen för Förenade Förorter.

Tomas Amanuel är en välkänd profil i Tensta och har arbetat inom olika projekt på arbetsförmedlingen med uppsökande verksamhet gentemot unga samt för organisationen Interpeace.

Mustafa Zatara är från Rinkeby och är grundaren av kontot. Han har tidigare haft eget företag inom försäljning och marknadsföring, idag är han digital kreatör och verksam i föreningslivet. Han skriver även på ett bokprojekt som han hoppas bli klar med i slutet av detta år.

– Även Khalid Mohammed är med, han är entreprenörsscout och har i uppdrag att vidareutveckla konceptet. Hans medverkan blev det riktiga startskottet för förortsentreprenörerna, säger Mustafa Zatara.

Vad är syftet med kontot?

– Entreprenörer, ”att driva eget”, beskrivs och kopplas ofta till en av de främsta vägarna för att nå ekonomisk framgång. Vi ser dock, att det trots det finns grupper som inte deltar eller synliggörs i samma utsträckning som andra.

Men de vet att det finns många lyckade entreprenörer runt om i Sveriges förorter och därför vill de lyfta olika framgångssagor och intressanta karriärer som personer från förorten har gjort.

 – Förhoppningen är att andra från förorten ska kunna relatera till dem och att vi på så sätt kan förmedla känslan av att det är möjligt att lyckas trots den adress man växt upp på, säger Mustafa Zatara.

Våra områden har förebilder som inte borde vara det och det vill vi ändra på. Det finns så många bra personer som lyckats från förorten

Deras ambition är att genom plattformen kunna inspirera, visa på representation och främja entreprenörsandan i orten.

 – Våra områden har drabbats negativt på senare år och har haft förebilder som inte borde vara det och det vill vi ändra på. Det finns så många bra personer som lyckats från förorten.

De tänker använda sina egna kontaktnät och rekommendationer från sina följare. De har tagit direktkontakt med flera entreprenörer, som velat medverka på kontot.

– Den primära målgruppen vi vill nå är personer från förorten med intresse eller nyfikenhet kring entreprenörskap, men vi ser det som positivt om även andra personer blir inspirerade av dessa framgångssagor.

Vilka visioner har ni för att utveckla verksamheten?

De arbetar just nu med att utveckla en social mediastrategi för att få struktur rörande kontots innehåll, och de vill även inkludera korta personliga intervjuer i videoformat.

Hur ser ert framtida arbete ut? Några samarbeten?

– I dagsläget har vi inte några samarbeten, men vi är öppna för att utveckla samarbeten med andra aktörer eller personer vars ambitioner går i linje med det vi vill förmedla. Över 1000 personer har hittat till vårt konto på kort tid. Vi är förväntansfulla och ser fram emot det fortsatta arbetet och vad det kan bidra till, säger Mustafa Zatara.

Krista Sirviö


Print Friendly, PDF & Email
Annons: