Föräldranätverket i Järva hade bjudit in till mötet med polisen och socialtjänsten i Rinkebyskolan på lördagskvällen. 

– Vår högsta prioritering är att förhindra nyrekrytering av kriminella, sade poliserna som närvarade på mötet.
De betonade vikten av samverkan och hur viktigt det är att kontakta polisen när föräldrar känner oro för sina eller andras barn.

På plats var representanter från olika delar av socialtjänsten; Familjehuset, Framtid Stockholm, Sociala Insatsgruppen i både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Var och en berättade om hur deras respektive verksamhet fungerade.

Lokalpolisen Clarissa Seidou berättade att polisen gör hembesök om de har träffat på ett barn, som verkar umgås i fel kretsar.
– Ni ska inte bli rädda, vi vill bara informera om vad era barn sysslar med.

Polisen hänvisar föräldrarna vidare till socialtjänsten, Framtid Stockholm, sociala insatsgruppen eller polisens avhopparverksamhet.

Föräldrar känner sig ofta maktlösa

Diskussionen rörde även frågor om sekretessen, om hur en orosanmälan görs och hur ärenden behandlas. Föräldrar känner sig ofta maktlösa.

– Det blev tyvärr inte mycket av dialog, utan var mer en monolog. Det var mest polisen och representanter för myndigheter som pratade, sade en av dem som närvarade på mötet.

Men en mamma frågade:
– Vad är anledningen till att våra barn dör här? Situationen är inte alls likadan i våra grannländer.
Den frågan blev obesvarad.

En fråga kom nedskriven på en papperslapp: Varför trakasserar ni unga killar helt i onödan?

En av poliserna svarade att de bara gör sitt jobb.
– Anledningen till att vi visiterar folk i Järva är ju för det är här som många skjutningar sker. Vi vill att folk ska känna sig trygga.

Fatuma Mohamed
Print Friendly, PDF & Email