Kvinna som talar och en fotograf sitter på huk och fotograferar henne.

Finansborgarrådet Karin Wanngård bjöd in till Akalla by för att berätta om det nya styrets stora satsning Fokus Järva. Samtidigt presenterades Karin Ahlzén, som ska få uppdraget att samordna detta arbete.

Finansborgarrådet inleder med att konstatera att Järva har försummats under lång tid.
– Vi har låtit Järva hamna på efterkälken och det är hög tid att vi politiker tar ett helhetsgrepp om Järvas utveckling.

Hon betonade att Fokus Järva är en långsiktig satsning, inget projekt.
– Järva är ett fantastiskt område, fyllt av ideellt engagemang, eldsjälar och företagare. Fokus Järva ska genomföras för alla dem som bor och är verksamma i området. Det kräver långsiktiga investeringar och handlingskraft.

Annons:

Karin Wanngård ”talade klarspråk” och konstaterade att Järvaborna har sämre förutsättningar än dem som bor i andra delar av staden. Hon redovisade siffror angående löneskillnader och antal arbetslösa och lovade en kraftsamling på alla områden.
– En dryg femtedel av eleverna i Rinkeby-Kista gick ut med ofullständiga betyg, jämfört med 9,2 procent i staden i övrigt. Det kommer jag aldrig att acceptera.

Vi ska införa ett tvålärarsystem och stärka elevhälsan

– Vi ska införa ett tvålärarsystem och stärka elevhälsan, vi ska utöka den socioekonomiska ersättningen så att fler elever går ut med fullständiga betyg. Därför satsar vi 70 miljoner extra på de lägre årskurserna.

Finansborgarrådet lovade även satsningar på företag, socialtjänst och fler arbetstillfällen.
– Vi återinför 90-dagarsgarantin för unga, de ska erbjudas arbete, praktik eller studieplats inom 90 dagar.

Karin Wanngård menade att genom sammanslagningen av Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta blir Järva ”större och starkare” och betonade att samarbetet mellan staden, andra myndigheter och civilssamhället ska stärkas.
– Mycket handlar om samordning. Om hela staden ska kraftsamla, så behöver vi någon som kan hålla ihop det arbetet. Därför tillsätter vi nu en utvecklingschef med stor erfarenhet, Karin Ahlzén.

Under fem år har jag jobbat med Fokus Skärholmen

Karin Ahlzén har under de senaste fem åren haft ett liknande uppdrag i Skärholmen.
– Jag ser verkligen fram emot att arbeta med Fokus Järva. Under fem år har jag jobbat med Fokus Skärholmen. Det finns mycket vi har lärt oss, som vi kan ta med oss i det här arbetet. Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag tar mig an den här uppgiften, sade hon.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Kvinna i långt hår, vinterklädd i snöigt Akalla by.
Karin Ahlzén.
Print Friendly, PDF & Email
Annons: