Porträtt av Anders Cardell

Några verktyg är särskilt användbara om man vill legitimera och normalisera diskriminering och våld mot vissa grupper. Ett är exkluderande nationalism, ett annat är militarisering av människors tro.

För att vinna bred acceptans behöver man övertyga människor om att det finns ett hot, mot landet, den egna gruppen (som man själv väljer att definiera den) eller människors tro.

Muslimer och andra människor från den afrikanska kontinenten och Mellanöstern har utmålats som hot under en längre tid.

Avhumaniserande uttalanden, som tidigare endast skulle uttryckas av partier på yttersta högerkanten, kan idag höras från en bred grupp, däribland partier som har en historia av att kämpa för människors lika värde.

Det offentliga samtalet ger uttryck för en värdeförskjutning

Det offentliga samtalet ger uttryck för en värdeförskjutning som ägt rum de senaste 20 åren. Några av orsakerna till denna förskjutning är:

Rasistiska krafters envisa strävan att demonisera vissa samhällsgrupper och utmåla dem som hot.

Ökad social utslagning och negativ våldsutveckling, i områden där det bor många människor med bakgrund från andra länder.

Etablerade mediers bristande stringens och ansvarstagande, när man porträtterat vissa religioner och deras utövare.

En bristande vetenskaplig förankring hos etablerade medier när de beskriver olika sociala händelseförlopp och deras orsaker.

Ökade sociala och ekonomiska klyftor, vilket lett till en större uppdelning med allt fler människor som bor och umgås i separata socioekonomiska kluster, snarare än i sammanhang som är socialt och kulturellt överbryggande.

Samverkan mellan rasistiska grupper och grupper som tidigare inte kunnat tänka sig att samverka med främlingsfientliga och rasistiska krafter, har också bidragit till denna utveckling.

Ett exempel är samarbetet mellan SD och det alltmer konservativa och muslimfientliga KD. Detta samarbete hade förmodligen varit helt otänkbart för 20 år sedan. Den konservativa och rasistiska tolkning av det kristna budskapet som existerar i dagens KD hade förkastats i ”det gamla KD”.

Påminner om den utveckling vi sett i USA

Utvecklingen i Sverige påminner om den utveckling vi sett i USA, där kristna anglikaner varit några av de starkaste anhängarna till Trump.

Makthavare måste förstå hur allvarlig situationen är och göra allt i sin makt för att stoppa denna utveckling. Ett första steg är att kräva att alla aktörer som påverkar det offentliga samtalet tar sitt ansvar för att ge en vetenskapligt förankrad verklighetsbild.

Inte bara öppet rasistiska krafter har dragit fördel av den rådande utvecklingen. Myndigheter och andra aktörer har kunnat dölja sina misslyckanden genom att projicera dem på andra.

Detta är farligt, djupt orättvist och ett svek mot de som drabbas. Retoriken påminner om den som förekommer kring brottsutsatta kvinnors klädsel, där de som drabbats blir de som får bära skulden.

Alla som bor i Sverige har rätt till att behandlas lika. Alla invånare har samma rätt till stöd och anständigt bemötande.

Sveriges myndigheter och offentliga företrädare har en skyldighet att försvara hela befolkningens rättigheter.

Anders Cardell
Print Friendly, PDF & Email