Från oss alla till er alla vem du än är! Vi ser till att framtiden inte kommer på efterkälken, det kan du tryggt räkna med. Flitens lampa lyser på Enbacksskolan i Tensta och i en rasande pandemi som lamslagit en hel värld arbetar vi in i det sista med att säkerställa elevernas kunskapsutveckling.

Vi coachar, individanpassar, ser till att ge positiv förstärkning, arbetar ämnesövergripande, tröstar, skrattar, tillrättavisar och tar extralektioner. Och nu sista veckan innan jullovet sadlar vi på högstadiet om till distansundervisning som om vi inte gjort något annat. Tensta kan andas ut, vi finns här för barnen och ungdomarna i ur och skur.

Vi som arbetar på grundskolan är väl medvetna om vår samhällsbärande funktion och trots rädsla och oro för viruset som kan drabba vem som helst åker vi dagligen i kollektivtrafiken, trängs på bussar och träffar långt många fler varje dag än den närmaste familjen. Vi genomför vårt arbete med en oböjlig beslutsamhet.

Lärarkåren är fighters utöver det vanliga

Till er beslutsfattare, kom ihåg att barngrupperna, främst i de yngre åldrarna, är stora och att vi gör vårt allra yttersta – på gränsen till det mirakulösa. Lärarkåren är fighters utöver det vanliga och vi ger inte upp i första taget och ja vi är slitna och ja julledigheten hägrar för oss alla. Det går åt stora mängder kaffe och inneskorna är nednötta av alla steg till och från klassrummen. Men vi går med huvudet högt och när jag ser vad mina elever åstadkommit denna termin kan jag inte annat än känna stolthet. Jag säger inte att det är lätt men det jag vill säga är att det finns så många exempel på framgång. År efter år har vi en gymnasiebehörighet på Enbacksskolan som mäter sig med de flesta av Stockholms innerstadsskolor. Mina kollegor vinner fina priser så som Årets lärare och Pennsvärdet och i år blev vår rektor Årets rektor. Dessutom så tyckte förra årets Nobelpristagare att mötet med våra elever på Rinkeby bibliotek var det bästa på hela Nobelveckan. Det säger sig självt att vi är något utöver det vanliga!

Kanske är det i det lilla som kraften ligger?

Vi är ett litet högstadium och kanske är det i det lilla som kraften ligger? Att vi har möjlighet att skapa relationer med våra elever och se till att ingen ”faller mellan stolarna”. Jag vet att utmaningarna är många och att familjerna i Tensta vill skydda sina barn och ungdomar från det våld som finns närvarande i området, men de skräckexempel man läser om i media där förortsskolor målas i endast dystra färger stämmer inte överens med min arbetsplats. Det jag ser varje dag är raka motsatsen. Jag ser framtida makthavare, politiker, affärskvinnor och män och förhoppningsvis en och annan blivande lärare.

Jag ser framtida makthavare, politiker, affärskvinnor och män och förhoppningsvis en och annan blivande lärare

I ett radioprogram vi spelade in i skolradion säger Ali i åk 8 att det är dags att de får sin röst hörd och att de längtar efter en mer nyanserad bild av Tensta ”Det finns så mycket gott här! ”, säger han. Nu är det dags att slå hål på myten om den ”farliga orten” som ständigt beskrivs av dem som inte bor här. Mikrofonen borde istället lämnas över till dem som vet vad de talar om. Eleverna på Enbacksskolan har genom sina språkkunskaper och sin kulturella förståelse en konkurrenskraft få kan mäta sig med. ”Du kommer aldrig se stjärnorna om du ständigt tittar ner”, så skrev en annan av mina elever, Ruweyda, i en text som tidigare publicerats här på Nyhetsbyrån. Vi på Enbacksskolan tittar uppåt och framåt – här kommer vi! Vi är ostoppbara!

Anna Lindgren
Lärare (7-9) i svenska och svenska som andraspråk på Enbacksskolan
Print Friendly, PDF & Email