massa tomma tuber lustgas på marken

Riksdagsman Anders Österberg, S, skrev ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren angående det ökande bruket av lustgas bland unga i Järva och i Sverige. Här kommer socialministerns svar.

Anders Österberg har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta både gällande information och gällande eventuell reglering för köp av lustgas. 

I samhället sker det en ofta snabb utveckling av nya företeelser och produkter som innebär risker för barns och ungas hälsa. Regeringen har, i likhet med flera förvaltningsmyndigheter konstaterat att användningen av lustgas som berusningsmedel har ökat kraftigt. Därför har regeringen bl.a. lyft frågan i sin strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar för perioden 2022–2025 (ANDTS-strategin). Av strategin framgår att under strategiperioden bör såväl medvetenheten som kunskapen om lustgas öka, riskgrupper identifieras och det förebyggande arbetet mot att använda lustgas i berusningssyfte utvecklas. Regeringen bedömer även att det under strategiperioden kan finnas skäl att se över lagstiftningen inom området. ANDTS-strategin gäller alltjämt. 

Regeringen följer frågan med ambitionen att säkerställa ett fortsatt högt skydd för framför allt barn och unga och kan vid behov vidta ytterligare åtgärder. Lustgas har dock legitima användningsområden inom exempelvis hälso- och sjukvården. Det saknas anledning att begränsa den legitima användningen mer än nödvändigt.

Stockholm den 8 juni 2022
Lena Hallengren
Print Friendly, PDF & Email