porträtt av kvinna i ljus hijab

-Jag är nog inte ensam om att känna mig helt slut efter denna sommar. Det märks verkligen att det är valår. Denna ovärdiga politik har tyngt mitt hjärta så enormt mycket. De olika turerna kring politikernas medieutspel har inte lett till att någon har blivit klokare och inga reella lösningar finns i sikte.

Det känns som om vi har några gubbar uppe i hierarkin någonstans som mellan sig väljer de ämnen som vi här nere på botten ska bråka om. Jag är då inte förvånad över Ygemans uttalande, han balanserar bara på den mur som är menad att hålla oss separerade.

I flera år bäddar man för katastrofen

Man lägger krokben på alla goda krafters hårda arbete för en god samhällsförändring. Man stänger ned skolor, vårdcentral, bibliotek och andra viktiga instanser. I flera år bäddar man för katastrofen. Man flyttar på allt av värde. 

Vilka och vem är den egentliga faran för Sverige? 

Tematiken är klar och än tydligare är avsikten. Man använder sig av den mänskliga benägenheten att lägga andra till last. Invandraren, invandringen, integrationen har ett värde enbart som ett kort. Ett politiskt kort. Man viftar med kortet för att uppnå olika ändamål. 

Plockar fram kortet emellanåt, ser till att använda det för att splittra fokus från de viktiga frågorna. 

Vilka och vem är faran för Sverige?

Pengar görs på de utsattas misär

Allmännyttan säljs bort. Storföretagen roffar åt sig och slänger brödsmulorna åt resterande. Pengar görs på de utsattas misär. 

Vilka och vem är faran för Sverige?

Våra mänskliga rättigheter kränks och vi har en massövervakning utan like. Oansvariga och krigspropagerande medier. Miljön som belastas och därmed är framtiden hotad för oss alla.

Vilka och vem är faran för Sverige?

Kvinnorna som dagligen far illa, som dödas av en närstående. Barn som lever under bedrövliga förhållanden och ungdomar som lider av psykisk ohälsa.

Rädsla används för att introducera olika åtgärdsprogram

Det är alltid de svagas och fattigas fel, ett kort som har använts sedan urminnes tider för att så missämja och splittra fokus. Överlagt och systematiskt tar man ifrån människor de rätta förutsättningarna att leva ett värdigt liv. För att i nästa stund enkelt och utan samvetskval beskylla dem för allt som drabbar dem. 

Nu känns det också som att man med berått mod berövar människor på hoppet, på framtidstron. Människor jagas upp och rädsla används som ammunition för att introducera olika åtgärdsprogram.

Det är så här de spekulerande rika blir rikare och de fattiga hålls utanför. Man delar upp kraften och sätter grupper av människor emot varandra. Det här är inte politik utan det är en avledningsmanöver! 

Farton Hashi

 

Print Friendly, PDF & Email