Kan inte låta bli att kommentera Viktor Arnells insändare om Förbifartsbygget som bedrivs utan hänsyn till gående och cyklister. För samtidigt ser jag i en av reklamtidningarna att stan tänker bygga gång- och cykelbana längs Norgegatan.

På ett ställe hindrar man alltså folk att komma fram och på ett annat ställe lägger man resurser på något som inte bara är onödigt utan rent av farligt.

Norgegatan är Husbys livligt trafikerade genomfartsled. Här går flera busslinjer och det är tät biltrafik i rusningstid.

Annons:

När Husby planerades på 1970-talet grävdes gatan ner för att minska buller och utsläpp till bostadsområdena på ömse sidor. Över gatan tar man sig på de broar som överheten ville riva förra gången det var borgerlig majoritet i Stadshuset, men som Husbyborna försvarade och lyckades rädda. Norgegatan är smal, bullrig och otrevlig att vara på för den som inte sitter i en bil. Absolut olämplig för cyklar och den behövs för bil- och busstrafiken.

Om beslutsfattare hade besvärat sig med att besöka Husby

Om tekniker och beslutsfattare hade besvärat sig med att besöka Husby och undersöka hur cyklister och fotgängare tar sig fram här, skulle de förstått att det redan finns tre, fyra bättre sätt att ta sig mellan Kista och Akalla genom Husby parallellt med Norgegatan på våra befintliga bilfria gång- och cykelvägar!

Pengarna de skulle spara på att lämna Norgegatan i fred, kunde de ju lägga på att göra överfarter över Förbifartsbygget.

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email
Annons: