Paneldebatt om vaccin på Kista träff, Tegnell med på länk.

Tisdagens seminarium om covid-19 och covidvaccinet, med experter på olika områden, var välbesökt. Seminariet kunde följas på plats i Kista Träff, men också via länk. Den som inte närvarade fysiskt, hade haft möjlighet att ställa frågorna digitalt. Över 100 personer hade mejlat frågor.

Moderator Ahmed Abdirahman från Stiftelsen The Global Village, som arrangerade seminariet, hälsade välkommen. Han gav ordet till Statsepidemiolog Anders Tegnell, som var med på länk. 

Anders Tegnell började med att berätta om Folkhälsomyndighetens arbete i allmänhet, och de senaste två årens arbete med covid-19 i synnerhet. Han gav oss också en historisk återblick om hur Sverige under många decennier utvecklat ett vaccinprogram mot flera farliga sjukdomar, till exempel mässling, TBC och stelkramp.
– Ungefär 98 procent av alla barn i Sverige får sina vaccinationer, vilket är en väldigt bra siffra. Det gör att till exempel många barnsjukdomar inte längre får utbrott på samma sätt som förr, sa han.

Annons:

Vi ser är att smittspridningen fortfarande ligger på höga nivåer

Maria Rotzén Östlund, som är smittskyddsläkare i Region Stockholm tog över, och gav oss en översikt av hur smittspridningen ser ut just nu.
– Eftersom vi inte provtar allmänheten längre, så har vi inga siffror på individnivå. Nu används andra metoder för att få en bild av smittläget, vi ser det på antalet inlagda på sjukhus, på Försäkringskassans statistik om antalet som är sjukskrivna eller vabbar och genom att mäta virushalten i avloppsvattnet. Det vi ser är att smittspridningen fortfarande ligger på höga nivåer, sa hon.

Hon övergick till att tala om hur Regionen har arbetat med att höja vaccinationsviljan, och framhöll den stora insats som hälsoinformatörerna ute i samhället står för.
– Det är personer som lever i området, som känner många i befolkningen och som på så sätt kan nå ut till många med information. Att hitta de strukturer som redan finns i lokalsamhället har förkortat tiden för informationsarbetet mycket, sade hon.

Många ifrågasätter varför de ska ta vaccin när sjukdomen inte längre klassas som farlig

En av hälsoinformatörerna, Fatuma Mohammed fick ordet, och hon berättade att det är svårt nu efter att restriktionerna släpptes. Att många ifrågasätter varför de ska ta vaccin när sjukdomen inte längre klassas som farlig.
– Det är vissa som är väldigt skeptiska, och de är svåra att informera. Jag har fått höra så många olika teorier om vad vaccinet gör med människor, allt från att man blir steril och att DNA förändras hos den som tar vaccin, till att man blir ett djur av vaccinet. Det cirkulerar så många teorier om vaccinet på sociala medier och de får stort genomslag, sade Fatuma.

André Assarsson, som är myndighetsansvarig för Meta (tidigare Facebook), som också deltog via länk, berättar hur de arbetar för att motverka spridning av desinformation.
– Inlägg som är rent skadliga tar vi bort. Inlägg som är missvisande men inte farliga får mindre utrymme, och visas mer sällan. Vi jobbar också nära myndigheterna för att ge korrekt och relevant information ifrån dem, sade han.

När det blev dags för publiken att ställa frågor, var det många som räckte upp handen. Den första frågan handlade om hur samhället kan bli bättre på att samarbeta om en ny pandemi skulle komma.
– Vi har under de här åren märkt att det är väldigt många som vill samarbeta med myndigheterna, bland annat föreningar och organisationer, och det sättet att jobba är bra, svarade Magnus Thyberg som är vaccinationssamordnare i Region Stockholm.

Vi inte sett något som tydligt indikerar att menscykeln eller fertiliteten påverkas

Nästa fråga handlade om varför en trettonårig flicka, som har haft covid-19 ska ta vaccinet. Frågeställaren menade att det verkar onödigt eftersom unga inte riskerar att dö, och påpekade att många kvinnor har rapporterat in att de fått mensrubbningar efter att de har tagit sprutan.
– Det pågår en stor studie om detta just nu, men så här långt har vi inte sett något som tydligt indikerar att menscykeln eller fertiliteten påverkas. Risken för svår sjukdom och död är mindre för unga, men den finns, och det ska man komma ihåg, sade Sören Andersson, chef för Enheten för Vaccinationsprogram, FHM. 

En man ställde frågan om det finns några data på varifrån, eller vilka som sprider desinformation, och hur de olika myndigheterna åtgärdar desinformationen.
– Det har vi ingen statistik på. Vi arbetar hela tiden med att ta bort inlägg, under 2020 tog vi bort över 20 miljoner inlägg som ansågs skada andra, sade André Assarsson.
– Vi arbetar bara med att ta fram fakta, allt vi informerar om bygger på forskning, och vi försöker få ut informationen fort. Vi har alltid arbetat på detta sätt, men i och med pandemin så har vårt arbete blivit mer publikt, sade Magnus Thyberg.
– Vi försöker informera människor, men vi argumenterar inte mot dem, sade Fatuma Mohamed.

Vem bestämmer vad som är desinformation?

Nästa fråga handlade om vem bestämmer vad som är desinformation, och om inte det är upp till varje enskild person att bestämma vad den tror på. ”Det kommer bara fram en sida, den som är för vaccinationen. Varför blir man kallad antivaxxare när man har en annan uppfattning. Det riskerar att bli ett totalitärt samhälle”, menade frågeställaren.
 – Att kalla nån antivaxxare är stort och allvarligt, och man vinner ingenting på att dela upp människor, sade Maria Rotsén Östlund.

– Vi på Meta definierar desinformation när det är innehåll som riskerar att skada någon, sådana inlägg tar vi bort, svarade André Assarsson från Meta.
– Vi gör noggranna studier, följer det myndigheterna ser och det forskningen visar. Så har vi alltid gjort både vad det gäller vaccin och läkemedel, och det är den information vi förmedlar, sade Magnus Thyberg.

Kvällens sista fråga från publiken handlade om coronavirusets alla olika varianter. ”Finns de, varför har de olika namn, när det är samma sjukdom?”
–Olika varianter gör att sjukdomen blir mer eller mindre farlig, att vaccinet blir mer eller mindre effektivt, så tekniskt  finns det all anledning att hålla isär dem. Men det kanske har blivit lite för mycket fokus på varianterna, svarade Anders Tegnell.

Utanför Kista Träffa hade många passat på att ta vaccinet 

En fråga som många hade skickat in inför seminariet, är hur vaccinet påverkar fostret.
–  Många miljoner gravida har fått vaccin, och man har inte sett några indikationer på säkerhetsproblem, däremot vet vi att sjukdomen kan ha allvarlig påverkan på både mor och barn, svarade Sören Andersson.

Ahmed Abdirahman avslutade med att tacka alla som medverkat, och riktade även ett tack till The Global Villages samarbetspartners, som möjliggjort seminariet.

Utanför Kista Träffa hade många passat på att ta vaccinet under dagen där vaccinationsbussen stod parkerad.

Annika Skarf
Från vänster: Sören Andersson, Omar Mukheber, Mustafa Zatara, Maria Rotzén Östlund, Fatuma Mohamed, Magnus Thyberg, Ahmed Abdirahman och på bildskärmen syns Anders Tegnell
Print Friendly, PDF & Email
Annons: