Sista juli kommer 50 barnfamiljer att sägas upp från sina lägenheter på Elinsborgsbacken 7 i Tensta. SHIS bostäder har inga ersättningslägenheter att erbjuda.
– Familjerna har ett eget ansvar, säger stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell.

Det rör sig om 56 hushåll, 50 familjer med barn och några ensamhushåll. Det är nyanlända som placerats av Migrationsverket i stadsdelen. Ingen av dem är asylsökande, utan de har fått uppehållstillstånd i Sverige.

SHIS Bostäder har idag inte några ersättningslägenheter, och det har inte Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning heller.

– Nej, vi har ingen möjlighet att skaffa nya bostäder åt dem. Efter fem år har familjerna ett eget ansvar. Hyreskontrakten gick ut redan vid årsskiftet, och de har redan fått förlängt ett halvår, säger Fredrik Jurdell.

Av de mellan 7000-8000 som kom under 2016, var det drygt 50 som placerades i Spånga-Tensta. Det stöd som staden kan ge har de boende redan fått, menar stadsdelsdirektören.
– SHIS erbjuder stöd på flera sätt, bland annat i form av en Bo-skola, där man får hjälp att leta lägenhet. Men det har inte varit så effektivt, som det skulle kunna vara.

Vi sätter aldrig en barnfamilj på gatan

Förvaltningen i Spånga-Tensta håller nu på med en kartläggning av de boende och träffar dem i omgångar.
– Vi har en träff på Medborgarkontoret ikväll, så att vi kan se vilket stöd vi kan ge.

Men det finns ju inga lägenheter. Kommer barnfamiljer att hamna på gatan? 
– Nej, de får inte hamna på gatan. Vi sätter aldrig en barnfamilj på gatan, men då blir det väldigt tillfälliga lösningar, säger Fredrik Jurdell.

Fastigheten på Elinsborgsbacken där de nyanlända bor idag, är samma fastighet som ska byggas om och bli stadsdelsförvaltningens kontor i Tensta,

Kerstin Gustafsson Figueroa
FAKTA SHIS Bostäder är Stockholm stads bolag som ska erbjuda trygga genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
Print Friendly, PDF & Email
Annons: