Bildmontage på Helin Malekshahi och en bild på skolmiljö.

Elevernas riksförbund drar igång projektet Demokratiforum och vill satsa på att nå ut i Järva.
– Vi tror att det finns väldigt viktiga perspektiv från både elever och skolpersonal i Järva som kan vara väldigt bidragande till att förbättra svensk skola och elevers skolgång, säger Helin Malekshahi från Elevernas riksförbund.

Elevernas riksförbund är en organisation av och för elever som samlar och stärker elever i demokratiska forum, representerar och för fram elevers röst samt värnar om elevers rättigheter. Just nu driver organisationen projektet Demokratiforum som riktar in sig till högstadie- och gymnasieskolor runtom i hela landet.

Syftet med projektet är att stärka relationen mellan elever och skolpersonal, men också att stärka elevinflytandet i skolan och kunna göra det lättare att prata om frågor som berör social och psykosocial arbetsmiljö, diskriminering samt psykisk ohälsa.

Annons:

– Tanken är att vi ska göra det genom en interaktiv workshop mellan elever och skolpersonal, och det sker genom tre olika steg, säger Helin Malekshahi, projektmedarbetare för Demokratiforum.

Det handlar om att de ska lära sig att jobba närmre varandra och förstå varandras perspektiv

Hon förklarar att det första steget börjar med att Elevernas riksförbund besöker skolan och tillsammans med rektorn eller annan vuxen kontakt skriver ett förväntningsavtal.

– Vi kollar på de behov och utmaningar som elever och skolpersonal möter på skolan och pratar även om de ämnen eller områden som skolan vill att vi fokuserar på i workshopen. Det kan handla om hur diskriminering kan se ut i praktiken eller vad psykosocial och social arbetsmiljö på skolan innebär, eller hur viktigt det är med elevinflytande och elevers rättigheter, säger Helin Malekshahi.

Andra steget innebär att Elevernas riksförbund skräddarsyr en workshop utifrån det samtal som man haft med rektor eller annan vuxen personal. Fokus i workshopen är dialog och diskussion med interaktiva övningar och samarbete mellan elever och skolpersonal.

– Det handlar om att de ska lära sig att jobba närmre varandra och förstå varandras perspektiv. Och utifrån vad som lyfts i dialogen och diskussionen, men även utifrån övningarna under workshopen, så gör vi ett återbesök ungefär en vecka efter själva workshopen. Då tar vi fram åtgärder på hur skolan kan arbeta vidare med detta.

Det tredje och sista steget är en uppföljning som görs tre månader efter genomförd workshop.

– Då gör vi ett återbesök på respektive skola och ser över vad som fungerat bra och mindre bra, och hur vi tillsammans kan jobba framåt.

– Sedan har vi såklart regelbunden kontakt med skolor som deltar i Demokratiforum under hela perioden, alltså från den dagen vi skriver förväntningsavtalet, säger Helin Malekshahi.

Vi har inte haft så mycket kontakt med skolor i Järva tidigare, vilket vi tycker är jättetråkigt och därför börjat arbeta mer aktivt med att förbättra detta

Det är helt gratis för alla skolor att delta i Demokratiforum, därför uppmanar Elevernas riksförbund att skicka in sin ansökan snarast för att bli garanterade en plats. 

– Antingen ansöker elever tillsammans med en vuxen kontakt på skolan via vår hemsida, eller så kan man kan också be Elevernas riksförbund att höra av sig till skolan så gör vi det, säger Helin Malekshahi.

Hon berättar att organisationen tidigare nått ut till en ganska så smal målgrupp, men att man nu vill vi nå ut bredare till bland annat skolor på landsbygden och i förorten.

– Vi har inte haft så mycket kontakt med skolor i Järva tidigare, vilket vi tycker är jättetråkigt och därför börjat arbeta mer aktivt med att förbättra detta.

– För oss handlar det ju också om att få en bättre insyn i skolor, delvis i Järva men också i andra områden runtom i Sverige där vi inte når ut. Vi tror att det finns väldigt viktiga perspektiv från både elever och skolpersonal men också från själva civilsamhället i Järva som berör skolväsendet, och som kan vara väldigt bidragande till att förbättra svensk skola och elevers skolgång, säger Helin Malekshahi.

Fardosa Omar, verksamhetschef på Rinkeby Folkets Hus sitter med i referensgruppen för Demokratiforum.

– Det är ett viktigt projekt och det finns ett behov av det här ute i Järva. Skolorna här är belastade på ett helt annat sätt och därför finns det en avsaknad av kännedom kring vilka rättigheter man har som elev och vad man kan kräva, säger hon

Eleni Terzitane

Här kan du läsa mer om Demokratiforum.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: