En panel bestående av tre journalister och två övriga.

Publicistklubben i Stockholm anordnade en debatt om Kriminaljournalistiken och gängkrigen. Medverkade gjorde Diamant Salihu, Johanna Bäckström Lerneby, båda från SVT, Ahmed Abdirahman, Global Village, Camila Salazar från Fryshuset och Nyhetsbyrån Järvas chefredaktör Kerstin Gustafsson Figueroa. Debatten leddes av Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg.

Först på scen var Erik Fichtelius, som gjorde reklam för sin senaste bok och förklarade begreppet ”konskvensneutralitet”. Att vara konsekvensneutral är, enligt Fichtelius, ett slags ”ren” nyhetsvärdering där inga hänsyn tas till vilka följder en publicering kan få.

Sedan började debatten och den handlade om hur medierna bevakar orten och gängkrigen. Diamant Salihu och Johanna Bäckström Lerneby berättade om framgångarna med sina böcker. Ahmed Abdirahman var trött på att bara bli inbjuden till debatter som handlade om orten och ortens problem, han ville hellre prata om företagande och näringsliv. Camila Salazar menade att det finns risk för att gängmedlemmarnas egon blåses upp av för mycket medieutrymme. Kerstin Gustafsson Figueroa tyckte att mediernas uppgift borde vara att skriva om de sociala skillnader som finns och hur de kan vara orsaken till kriminaliteten, istället för att spekulera i utsatta människors sorg.

Här kan ni se både Erik Fichtelius och hela debatten.

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: