I sitt testamente skrev Alfred Nobel att ett pris skulle instiftas till ”den som gjort mänskligheten störst nytta”. Vilka personer skulle eleverna i årskurs 9 på Enbacksskolan vilja uppmärksamma? 

Jag tycker att Tupac Shakur har gjort skillnad i samhället. Han startade den snabba tillväxten av rap- och hiphop-kulturen. Han släppte flera album om diskriminering. Han borde ha fått Nobelpriset i litteratur för sina texter.

Rawan

Feministen, aktivisten och författaren Rokeya Begum från Bangladesh. Hon kämpade för att flickor skulle kunna gå i skolan. Hon levde för 100 år sedan och förstod att utbildning var viktigt både för kvinnor och för att utveckla samhället.

Asma

Jag tycker att vetenskapen har gjort störst nytta. Om vi inte hade den skulle vi inte klara oss.

Mustafa

James Naismith för han skapade en helt ny sport och basket har tagit bort folk från gatan.

Ahmed

Malala eftersom hon stod upp för kvinnors rättigheter. Karin Boye var också en som kämpade för jämlikhet. Hon skrev fina dikter om att kvinnor och män ska ha lika mycket i livet.

Nevin


Läs mer om Nobel i Rinkeby och Tensta här, där årets Nobelhäfte också går att ladda ner.
Elevfoton: Ulrika Zwenger
Bilden på Malala i collaget är tagen av Simon Davis.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: