Mårten Westberg

Danskarna, som Anders Ygeman och Lena Hallengren besökte, tror att segregationen finns i Odense, för där bor 80 procent ”icke-västliga”. Därför river danskarna hus i Odense. Ytligheten i den analysen får mig att vilja citera Ernst-Hugo Järegårds klassiska utrop i TV-serien ”Riket”: DANSK–JÄÄVLARRR! 

Den danska segregationen finns inte bara i Odense, och den svenska finns inte bara i Rinkeby. Den finns överallt! Var femte svensk är första eller andra generationens invandrare. Danderyd är segregerat. Täby är segregerat. Jönköping, Kvikkjokk och Stockholm city är segregerade miljöer.

I New York, Chicago eller San Francisco besöker vi gärna “China Town” och i Manchester ser vi till att hitta en restaurang på the Curry Mile, 1,5 km med idel asiatiska restauranger. USA och Storbritannien har längre tradition av invandring än Sverige. Där har man lärt sig charmen i att olika stadsdelar har olika karaktär. Dit har vi i Norden fortfarande långt.

Låt oss då riva hus på Östermalm

Om nästa steg i utförsbacken från det öppna samhället är att riva hyreshus i Rinkeby, låt oss då riva hus på Östermalm. Där bor ju bara svenskar och andra som danskarna kallar ”västliga” (från EU + Storbritannien, Australien och Nordamerika).

När alla hus i segregerade bostadsområden är rivna, då har vi förstås väldigt få hus kvar i Sverige.

Anders Ygemans kommentar i Dagens Nyheter om att 50 procent är gränsen var nog en halvfärdig tanke. Han såg segregationen i Odense. Han ser den i Rinkeby, men ser han segregationen i Stockholms innerstad? Vatten är det sista fisken lär sig.

Varenda sosse jag känner skulle kämpa med näbbar och klor mot sådana förslag

Diskussioner som bara ser segregation där invandrade svenskar är i majoritet kan nog ge Socialdemokraterna röster i orter där ingen känner någon invandrare, till priset av oro i Rinkeby, Husby, Skärholmen och Sätra.

Som aktiv socialdemokrat vill jag poängtera att varenda sosse jag känner skulle kämpa med näbbar och klor mot sådana förslag till ”lösningar” på segregationen. Mina fingrar är blodiga innan Sverige blir ett nytt Danmark.

Mårten Westberg, ordförande i Rinkeby Run
(på 15e plats i kommunalvalet på Socialdemokraternas valsedel i Norrmalm).

Print Friendly, PDF & Email