Akalla torg

Är du född 2004, 2005 eller 2006 och vill tjäna pengar i vinter? Till och med den 9 november kan du söka jullovsjobb.

Stockholm stad erbjuder jobb på jullovet till ungdomar i Järva. Arbetet sträcker sig över totalt fem dagar: den 27, 28, 29 och 30 december, samt den 2 januari. Varje arbetsdag är sex timmar lång.

På Stockholm stads hemsida finns ett formulär för att söka jullovsjobb. Där går det också att lära sig hur det fungerar med lön och skatter.

På hemsidan finns dessutom vägledning för dig som söker jullovsjobb och har tillfälligt uppehållstillstånd eller är asylsökande, och för dig som behöver anpassningar på din arbetsplats på grund av din funktionsvariation.

Print Friendly, PDF & Email