medborgarkontoret Husby

Den här veckan öppnade ansökan om föreningsstöd i Rinkeby-Kista. Ansökningsperioden pågår till den 9 december.

Lokala ideella föreningar kan nu ansöka om bidrag från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. På hemsidan finns information om vilka krav som föreningen behöver uppnå för att kunna få pengar.

I veckan har det hållits två informationsträffar om föreningsstödet. Medborgarkontoren kommer dessutom hjälpa till med ansökan vid två tillfällen. I Husby finns hjälp att få nu på onsdagen den 16 november, kl. 16–18. I Rinkeby är det dags tisdagen den 22 november kl. 14–16.

Print Friendly, PDF & Email