RnB-stjärnan Cherrie samarbetar med privat vårdgivare för att få Järvabor att kontrollera sitt D-vitaminvärde. Syftet är att fler ska upptäcka en eventuell D-vitaminbrist och kunna behandla den.

– Många boende i Järvaområdet tillhör riskgruppen när det kommer till D-vitaminbrist och ibland saknas kunskapen om konsekvensen av det. Jag vill därför tillsammans med Legehuset bidra med denna gåva som kan vara ett viktigt steg mot bättre hälsa, säger Cherrie.  

D-vitamin finns i livsmedel som fisk och berikade mjölk- och växtdrycker men bildas också i huden vid kontakt med solljus. På vintern är det svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin i Sverige. Personer med mörk hud eller heltäckande kläder är också särskilt utsatta för D-vitaminbrist.

Studier visar på en koppling mellan D-vitaminbrist och covid-19

Långvarig brist på vitamin D kan orsaka allvarliga sjukdomar, framförallt hos barn, därför ges D-vitamindroppar till alla små barn i Sverige. Nyare forskning visar på att D-vitamin även är viktigt för att skydda oss mot andra sjukdomar. Bland annat finns det studier som visar på en koppling mellan D-vitaminbrist och svårare fall av covid-19.

Under en begränsad tidsperiod från och med den 10 december går det att boka in sig för ett gratis D-vitamintest på någon av Legehusets mottagningar i Rinkeby och Kista.

I ett inslag på Svt om kampanjen framkom att personer som visar sig ha D-vitaminbrist automatiskt får en läkartid på mottagningen. Det är dock ingenting obligatoriskt utan det går bra att vända sig till sin vårdcentral eller själv köpa tillskott av D-vitamin på apoteket.

Mer information om D-vitamin finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email
Annons: