Planeringen av Järva begravningsplats har kantats av förseningar och skenande kostnader. 2010 trodde Kyrkogårdsförvaltningen att begravningsplatsen skulle vara klar 2014 och kosta cirka 120 miljoner. År 2019 har bygget ännu inte börjat, och bara etapp 1 beräknas nu kosta 330 miljoner, skriver nätverket Låt Parken Leva i ett pressmeddelande.

Kostnaden per kistgrav har stigit från 12.000 kronor till 127.000 kronor. För etapperna 2, 3 och 4 finns inga kalkyler längre, enligt pressmeddelandet.

I början på oktober tilldelades NCC uppdraget att genomföra grovplaneringen av etapp 1 till en kostnad av cirka 100 miljoner. Arbetet med att fälla träd och schakta bort Järva DiscGolfPark beräknades då komma igång samma månad och vara slutfört våren 2020.
Men upphandlingen är överklagad av en av de övriga två anbudsgivarna.

– Kanske fanns det brister i upphandlingsunderlaget och kanske måste upphandlingen göras om – vi vet inte, säger Björn Erdal, talesperson för det lokala nätverket Låt Parken Leva.
– Det enda vi vet är att vi vinner tid och att vårt opinionsarbete fortsätter.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: