Brist på utbildade förskollärare i Stockholm

Artikel/Nyheter

Bristen på utbildade förskollärare är stor i Stockholm, endast en tredjedel är legitimerade. I Järva är andelen utbildade något större.
– Vi arbetar långsiktigt med att säkra tillgången på förskollärare, säger Kim Lagerquist, avdelningschef för förskolorna i Rinkeby-Kista.

I Stockholms kommun finns ett snitt på endast 31 procent legitimerade förskollärare. Med ett snitt på 38 procent legitimerade förskollärare ligger stadsdelarna i Järva över Stockholms kommun. Enligt Lärarförbundet är det rimligt med en högre ambitionsnivå för att lärarna ska klara sitt uppdrag och öka kvalitén i arbetet.

– En ambitionsnivå på 70 procent förskollärare är både rimlig och nödvändig för att öka kvalitén och förbättra arbetsmiljön, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, i ett pressmeddelande.

Skollagen säger att undervisningen för barn ska leda till utveckling och lärande, därför är det krav på att varje förskola ska ha utbildade förskollärare. Kim Lagerquist, avdelningschef för förskolorna i Rinkeby-Kista säger att man inom stadsdelen arbetar långsiktigt med att säkra tillgången på förskollärare, bland annat genom att ta emot studenter från förskollärarutbildningen.

Alla avdelningar i Rinkeby-Kista ska ledas av en förskollärare

– Alla avdelningar i Rinkeby-Kista ska ledas av en förskollärare. Emellanåt, till exempel vid rekrytering eller sjukfrånvaro, kan det vara svårt att hitta en utbildad vikarie för så korta uppdrag. Vid dessa tillfällen organiserar vi för att det finns en person med förskollärarexamen, som kan ta ansvar för att avdelningen bedriver undervisning som gynnar varje barn.

Varför är det viktigt med utbildade förskollärare?

– Att ha utbildade förskollärare i förskolan är ett krav i skollagen. Förskolläraren har genom sin utbildning förvärvat den kunskap och kompetens som krävs för att omsätta läroplanens uppdrag för att ge barnen en undervisning av hög kvalitet. Undervisningen ska möta alla barns olika behov, intressen och erfarenheter. Förskolläraren ansvarar för att undervisningen leder till utveckling och lärande för varje barn, säger Kim Lagerquist.

Narmin Rustam
Print Friendly, PDF & Email