Folk i ring på ett möte i Folkets Husby.

Knappt 20 personer hade tagit sig till Folkets Husby i veckan för att diskutera bostadspolitik. Mötet öppnades av Ann-Margarethe Livh, ordförande i Hyresgästföreningen Järva.
– Järvaborna behöver en rättvis bostadspolitik där de boendes röster blir hörda.

Utgångspunkten för mötet var att bostadsfrågan inte får tillräckligt utrymme i dagens debatt. Ola Möller, socialdemokratisk bostadspolitiker som sitter i riksdagen var inbjuden till Husby. Han höll med Ann-Margarethe om att bostadsfrågan får allt för lite plats på dagordningen trots att den är så avgörande. Både på individnivå och ur ett arbetsmarknadsperspektiv.
– En stor del av vårt arbete handlar om bostadsproduktion, men bostaden som fråga får inget utrymme i debatten.

Trångboddhet, hyreshöjningar, renovräkningar, bostadsbyggande och den orättvisa fördelningen mellan dem som äger och de som hyr sina bostäder diskuterades. Bostadsrättsägare kan använda rotavdrag för att renovera golv och kök, men den möjligheten finns inte för hyresgäster.

Det är SD, M och KD som dragit bort alla pengar från bostadsbudgeten

– Rotavdraget kom in när det var högkonjuktur och nu har man inte dragit tillbaka det. Men det ska vara lika i upplåtelseformerna, vi vill inte sänka skatterna. Det är SD, M och KD som dragit bort alla pengar från bostadsbudgeten, sade Ola Möller.

Staten har enligt grundlagen ett ansvar för bostadspolitiken. Socialdemokraterna arbetar för närvarande med en utredning för att kunna ta över privata fastighetsbolag med vinstintresse och undermålig förvaltning. 

– Ett statligt fastighetsbolag ska kunna komma in och köpa om inte kommunen kan. Jag vill helst att kommunen gör det hellre än staten, men ett samarbete kan även fungera då staten hjälper till att förvalta centrum. 

Några av mötesdeltagarna upplevde att Hyresgästföreningen inte gör tillräckligt

Några av mötesdeltagarna vittnade om renoveringsbehov och lägenheter som blir kokheta under sommaren. De upplevde inte att Hyresgästföreningen gör tillräckligt.
– Vi har kämpat sedan 2015 och vi har inte fått någonting från politikerna, sade Houria Bzioui.

– Hur kommer det sig att ni politiker inte kan göra något, måste man rösta på er, kommer det bli bra då? Var är ni i våra områden, varför organiserar ni inte befolkningen, undrade Nikoletta Dolfin, en annan av de närvarande hyresgästerna.

Ola Möller försvarade sig med att det är svårt att regera utan majoritet.
– Vi förlorar budgetar. Riksdagen är svår att hantera vid bostadsfrågor.

Ilhan Kellecioglu

Print Friendly, PDF & Email